Lección gitana

27/11/2018 | 15:11

Una part important de la població que viu a l'Estat espanyol són gitanos i gitanes. Tot i això, el desconeixement de la història del poble gitano és habitual i comuna entre la població espanyola.

És per això que Fundación Secretariado Gitano ha publicat el llibre gratuït Lección gitana, en el qual la persona lectora descobreix pinzellades de la història, la cultura, els valors i el progrés d'aquest poble a Europa, i a Espanya.

Acompanyat d'il·lustracions, curiositats i personalitats de pes en la història d'aquest col·lectiu, Lección gitana porta els i les lectores cap a llocs de la història que mai ningú no ha tocat. Podeu descarregar-vos la publicació clicant en aquest enllaç.

Fundación Secretariado Gitano ha publicat un llibre sobre la història del poble gitano.