Punt Òmnia Banyoles

El Punt Òmnia Banyoles és un espai de relació, de formació, d’informació i de participació en la comunitat. Està ubicat al Centre Cívic de Banyoles, equipament de titularitat municipal, que té com a finalitat enfortir el moviment associatiu i la dinamització social dels ciutadans i ciutadanes de Banyoles, mitjançant la promoció de manifestacions culturals, formatives i mostrar formes constructives d’ocupació del temps lliure.

L'Òmnia Banyoles compta amb una dinamitzadora i un equipament de 12 ordinadors renovats al 2015, 1 impressora, 1 projector, 1 càmera fotogràfica, plastificadora i connexió a Internet. L’accés es regeix pel principi d’universalitat, és a dir: és obert a tothom i de manera específica als col·lectius de persones en risc d’exclusió.

El projecte del Punt Òmnia Banyoles va ser redefinit al 2015. Actualment els objectius específics de l'Òmnia es desenvolupen entorn als tres eixos d'intervenció proposats des del Programa Òmnia: el treball comunitari, la inserció social i laboral i l'aprenentatge. I, a nivell intern, s’ha definit un quart eix, vinculat a la millora de la qualitat del servei.

Les activitats es planifiquen entorn als objectius operatius marcats en aquests eixos d’intervenció, en funció de les necessitats detectades i dels diferents col·lectius a qui es dirigeixen.

Segons la metodologia emprada, trobem els següents tipus d’activitats:

ACTIVITATS ÒMNIA

o  Cursos, tallers o jornades, dirigits i programats per la dinamitzadora, que combinen l’aprenentatge de les noves tecnologies amb diferents temàtiques: català, inserció laboral, ús de les xarxes socials, edició de fotografies i vídeos, etc. Estan adreçades a diferents col·lectius: infants, joves, persones adultes, persones amb discapacitat, gent gran, persones en situació d’atur, etc.

o  Espais d’accés lliure: espais amb el suport de la dinamitzadora. Aules obertes per a infants, joves i persones adultes: per concertar-se a Internet, buscar informació, fer treballs escolars, deures, etc.

Club feina 2.0: espai on s’ofereix suport en la recerca de feina (inscripció a ofertes laborals, enviament de CV, etc.

Tràmits on-line: espai per a realitzar diferents tràmits amb les administracions (sol·licitar la vida laboral, beques, cites prèvies al metge o a l’INEM, etc.

o  Activitats “EN XARXA”: cursos o tallers dirigits i programats amb la col·laboració de professionals d’altres serveis o entitats del territori. Combinen l’ús de les noves tecnologies amb diferents temàtiques i/o necessitats de cada servei o entitat.

CESSIÓ D’ESPAI: són aquelles activitats que realitzen entitats o servies externs, a l’aula del Punt Òmnia, amb el seu propi formador. Són activitats que requereixen l’ús dels ordinadors i els materials de la sala.

972580741
C/ Barcelona, 54

Notícies

Un dia tan important com el 21 de març, Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, s’ha de celebrar com es mereix. Per això, el Punt Òmnia de Banyoles va sortir el passat 21 al carrer amb una trentena d'usuaris i usuàries...
A partir de gener de 2017 i fins a l'abril del mateix any, el Punt Òmnia de Banyoles oferirà una novetat en la seva programació: un curs per a pares i mares que vulguin fer el seguiment de l'activitat escolar del seu fill o filla...
Usuaris del Punt un moment durant la Rua de Carnestoltes, a Banyoles
El Punt Òmnia Banyoles ha participat enguany a la rua del Carnestoltes de Banyoles. Durant la festa, celebrada el passat dissabte 18 de febrer, els usuaris participants diuen que "hem passat molts nervis, i hem treballat molt tant fent les...
Els nois i noies del Punt Òmnia de Banyoles han viatjat a una altra realitat! El centre ha iniciat el curs amb força, amb una de les activitats més esperades i innovadores: el taller de realitat virtual. Durant el taller els...
El passat dimarts 24 de gener, el Punt Òmnia Banyoles va acollir la xerrada d'en Fabià Figueras, enginyer informàtic i màster en videojocs, sobre el videojoc que ell mateix ha desenvolupat, juntament amb set companys de màster....