Escacs Online

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 28 de juny de 2021 de 17:00 a 18:00

Quan

Comença el: dilluns 28.06.2021 de 17:00 a 18:00
Acaba: divendres 30.07.2021 de 17:00 a 18:00

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació

Objectiu de l'activitat

Aconseguir que els nens millorin en l'àmbit intel·lectual, personal i social. Àmbit intel·lectual - augment de la capacitat d’atenció i concentració - millora del raonament lògic i de la memòria - aprendre a estar en silenci - fomentar i reforçar l’adquisició dels hàbits d’estudi i, en conseqüència, incidir positivament en la millora del rendiment escolar. - potenciar substancialment les capacitats de càlcul, d’anàlisi i de síntesi - millorar la percepció, la discriminació, la creativitat, la imaginació i la intuïció - treballar l’orientació espai-temps i millorar l’expressió verbal - Estimular el pensament - Tenir la capacitat per reconèixer un problema poder seleccionar els elements importants i discriminar els que no ho són i poder comparar diferents situacions i fer els càlculs mentals necessaris per arribar a les solucions més idònies Àmbit de la personalitat - Estimular la iniciativa, l’autocontrol, l’autodisciplina, l’esforç, la refl exió, el pensament crític i la responsabilitat - millorar l’organització i la planificació - potenciar l’autoestima i l’autonomia. - Prendre decisions per aconseguir una estratègia guanyadora i així superar les dificultats que els adversaris plantegin durant les partides - Poder preveure les futures respostes del contrincant - millorar la seva capacitat d’autocontrol i augment de l’esforç i la tenacitat en els processos d’anàlisi, síntesi, reflexió i valoració de les situacions. - augmentar l’autoestima, ja que es va constatant que es milloren les capacitats intel·lectuals i d’autocontrol emocional - escollir la millor solució davant d’un problema per ser més autònoms i responsables. Àmbit social - ajudar a la integració dels immigrants en les societats d’acollida i a lluitar contra el racisme i la discriminació de gènere - competir en igualtat de condicions persones de totes les edats, tant homes com dones. - fer possible la relació personal entre individus de diferents països i nivells socials. Àmbit esportiu - fomentar el respecte per les regles del joc, l’acceptació del resultat de les partides, la solidaritat, la tolerància i el respecte per a les persones i la cooperació - Aprendre que incomplir les normes i les regles del joc i fer trampes és una falta greu - ajuda a assumir els propis èxits i fracassos al llarg de la vida. - comentar les diverses estratègies i les possibles solucions de les jugades errònies, a fi que el jugador de menys nivell pugui aprendre i superar-se. - possibilita la lluita contra la discriminació racial, social i de gènere. - aprendre que les peces s’han de moure de forma harmònica, per poder actuar en equip i guanyar una partida. Àmbit de la salut - fomentar el desenvolupament i el manteniment de les capacitats intel·lectuals i, alhora ajudar a trobar un equilibri emocional que aporti benestar i felicitat a les persones, i a aprendre a conviure - incidir en l’educació emocional dels infants i adolescents, per tal d’evitar o reconduir moltes de les conductes antisocials i agressives presents en la nostra societat - desenvolupar la intel·ligència dels infants per ajudar-los a ser millors persones - realitzar gimnàstica mental, a fi de conservar les capacitats intel·lectuals de la gent gran, reforçar la seva memòria i, en conseqüència, per gaudir d’un major benestar personal

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

En aquest espai, els nens que poden fer l'activitat presencial al Casal Cívic van una estona al Punt Òmnia per practicar amb la plataforma http://www.lichess.org. A causa de l'aforament tan limitat de l'espai, no poden anar-hi tots el mateix dia. Els nens reben el suport que necessiten i practiquen a fer partides en línia. Si les restriccions per Covid-19 anul·len les activitats presencials, aquesta activitat es farà des de casa.