Ofimàtica

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 02 de juliol de 2019 de 11:30 a 13:30

Quan

Comença el: dimarts 02.07.2019 de 11:30 a 13:30
Acaba: dimarts 30.07.2019 de 11:30 a 13:30

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Aprendre a utilitzar d'una manera eficient les diferents eines d'ofimàtica. Ser capaç d'utilitzar les eines d'ofimàtica per als nostres objectius laborals o lúdics. Utilitzar la xarxa internet. Saber aplicar els nous coneixements adquirits en la nostra vida diària. Poder fer un treball final en format writer i presentar-lo a la resta del grup, per tal de, reflectir en ell, els diferents aprenentatges que hem pogut adquirir en la participació de la formació al llarg de tot el trimestre.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Utilitzarem una metodologia participativa. Els continguts son el propis per aprendre i saber utilitzar les eines ofimàtiques englobades en el paquet de software lliure Libre Office i la xarxa com a recurs en un nivell més avançat del nivell usuari. Els recursos utilitzats seran els vuit ordinadors dels que disposa el Punt Òmnia, com, altre material fungible.