SUPORT A LA FORMACIÓ ON-LINE

Pestanyes primàries

L'alumnat al seu domicili. Dinamitzadores donem suport des del nostre en temps de confinament

Dia: dilluns 16 de març de 2020 de 10:00 a 12:00

Quan

Comença el: dilluns 16.03.2020 de 10:00 a 12:00
Acaba: divendres 31.07.2020 de 10:00 a 12:00

Informació pràctica

Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Oferir a la ciutadania recursos formatius on-line que els permetin incrementar les seves competències i transferir-les tant en el seu àmbit personal com professional. Fomentar la igualtat d’oportunitats. Facilitar l’accés a la formació amb independència de les condicions de mobilitat, disponibilitat de temps, etc. Atendre la diversitat en tots els aspectes: diversitat funcional (persones amb mobilitat reduïda o dificultats sensorials), discapacitat, multiculturalitat, de gènere, de classe, diversitat en las formes, estils i ritmes d’aprenentatge,... Acompanyar en l’ús dels recursos formatius a les persones que es vulguin formar. Afavorir l'aprenentatge al llarg de la vida. Contribuir a la millora personal i a el desenvolupament professional. Actualitzar la qualificació professional, millorar les pràctiques educatives. Minimitzar la fractura digital atenent els col·lectius més vulnerables d'exclusió digital. Afavorir la inclusió sociolaboral a través de les TIC Fomentar l'ús intensiu i eficient de les TIC entre els ciutadans, treballadors / es, pimes i micropimes i grans empreses Vetllar per la modernització i la diversificació de l'estructura productiva i social. Millorar qualitativament l'ús de les TIC. Afavorir l'acreditació de competències TIC. Augmentar la qualitat i l'estandardització de la formació en TIC i amb les TIC Homogeneïtzar els nivells de competència de referència per al mercat de treball, afavorint també la integració de les empreses en la societat de la informació. Incrementar la demanda de les TIC. Incrementar la cohesió digital.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Formació on-line amb EVA d’aula Mentor del Ministeri d’Educació i formació professional. A QUI VA ADREÇAT • Persones majors de 16 anys. • Persones tant en situació d’atur com en actiu que volen ampliar els seus coneixements tant en l’àmbit laboral, com personal, social i/o cultural. • Empreses que vulguin invertir en la formació i qualificació dels seus treballadors/es. CARACTERÍSTIQUES DELPROGRAMA • Formació on-line a distància • Flexibilitat horària: plataforma de formació oberta les 24 h del dia • Flexibilitat en el lloc de realització: els cursos es poden realitzar des de qualsevol lloc amb accés a Internet. • Durada flexible: La durada del curs dependrà del ritme d’aprenentatge de l’alumne, el mínim establert és de dos mesos (A la informació de cada curs, trobareu una estimació del temps necessari). • Obtenció de diploma de participació i aprofitament emès pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, en superar un examen presencial a la nostra Aula, un cop acabat el curs. Hi ha 5 convocatòries anuals: febrer, abril, juny, octubre i desembre i l’alumne disposa de dues oportunitats per superar l’examen. RECURSOS DE L'AULA MENTOR Per a cada curs, l’alumnat tindrà a la seva disposició: • Un EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge) des d’on accedirà a tots els materials didàctics i activitats del curs. • Un tutor/a personal especialitzat/da en la matèria, qui farà el seguiment de l’aprenentatge i resoldrà els dubtes a través de la missatgeria de la pròpia plataforma. • L’assessorament personal i presencial de la persona administradora de l’Aula qui facilitarà la informació per a la matriculació, utilització de la plataforma, localització descàrrega i utilització dels materials, activitats, dates d’examen, entre d’altres. • Un horari d’assistència a l’Aula Mentor, si necessita utilitzar els recursos de les nostres instal·lacions: ordinadors i connexió a Internet, assessorament en l’ús de la plataforma. • Dret a examinar-se, dues oportunitats per treure’s l’acreditació. REQUISITS D'ACCÉS Qualsevol persona a partir de 16 anys. OFERTA FORMATIVA/ESPECIALITATS Més de 170 cursos englobats dins les següents àrees: • Iniciació a la informàtica • Ofimàtica • Internet • Xarxes i equipaments informàtics • Programació • Disseny i autoedició • Disseny web • Mitjans Audiovisuals • Energia • Instal·lacions i controls • Salut • Educació • Cultura i formació General • Idiomes • Ecologia • Iniciatives empresarials • Creació i administració de Pimes • Gestió comercial i financera de Pimes • Gestió de Recursos Humans • Tributs • Certificació acadèmica CISCO • Família Professional Hostaleria i Turisme • Família Professional Administració i Gestió • Família Professional Serveis culturals a la Comunitat • Família Professional Fusta, Mobles i Suro • Família Professional Comerç i Màrqueting • Família Professional Tèxtil, Pell i Cuir Podeu consultar els diferents cursos de cada àrea a: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor Funció de les persones dinamitzadores del punt Òmnia Per al correcte desenvolupament de la formació, l'alumnat, si així ho prefereix o no disposa d'Internet al seu domicili o lloc de treball, pot optar per la possibilitat de realitzar la formació en les nostres instal·lacions, assistir al Punt Òmnia per rebre assessorament tècnic i la resolució de dubtes quant a la utilització de les eines TIC i de la pròpia plataforma on-line, així com orientació pedagògica i metodològica en la realització de la seva formació. Una de les funcions que realitza la dinamitzadora de l'aula és l'orientació de l'alumnat cap a la consecució de les competències digitals que li permetin seguir el seu curs on-line de forma correcta. Abans de l'inici de la formació: Accions d'orientació: La Dinamitzadora proposa a l'alumnat un itinerari formatiu a partir de les necessitats detectades en l'entrevista inicial. Es proposa a l'alumnat un itinerari formatiu adequat a: El seu perfil professional i acadèmic Nivell de competències TIC. La realització de l'Itinerari proposat incrementarà de forma progressiva el seu nivell de competències Possibilitats i necessitat d'incorporació de les competències adquirides a l'empresa o al seu àmbit de desenvolupament personal Necessitats de l'empresa o entitat. El valor que la capacitació final aportarà a l'entitat, comunitat, empresa o associació Grau de motivació adequat al contingut de l'acció Expectatives presents i futures referides a l'acció formativa Disponibilitat en el temps Mobilitat Mitjans tècnics disponibles Estil i ritme d'aprenentatge Accions de formació inicial de la plataforma. L'alumnat, abans d'iniciar el seu curs rep informació sobre l'ús de la plataforma virtual d'ensenyament. Assessorament sobre el procés de matriculació als cursos. Durant la formació: L'alumnat pot acudir al Punt Òmnia per realitzar la seva formació. La dinamitzadora actuarà com a guia en l'accés als recursos formatius, comunicació amb els tutors, planificació i organització del temps. En finalitzar la formació: Assessorament a l'alumnat en el procés d'inscripció a les proves d'avaluació. Supervisió i suport en la sessió d'avaluació (veure activitat: Suport a l'avaluació formació on-line)