TIC per al SERVEI D’ACTIVACIÓ COMPETENCIAL (joves inmigrants)

Pestanyes primàries

desdoblem en 2 aules per tal de ser 5 + 5 (amb ajuda d'una voluntària)

Dia: dimarts 12 de gener de 2021 de 11:15 a 13:00

Quan

Comença el: dimarts 12.01.2021 de 11:15 a 13:00
Acaba: dimarts 12.01.2021 de 11:15 a 13:00

Informació pràctica

Places: 12
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

-Oferir un espai educatiu per desenvolupar els hàbits i competències transversals bàsiques claus exigides en el Mercat de Treball. -Atendre als/les participants en un programa socioeducatiu i pre-laboral que els i les prepari per poder iniciar en el futur un itinerari d’orientació, formació i inserció laboral. -Acompanyar en el disseny i definició d’un projecte professional clar, coherent i previ a l’inici d’un itinerari d’inserció laboral.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Els/les joves que assisteixen al taller de competències pre-laborals a la Fundació ADSIS també tenen un espai en el punt per optimitzar els seus recursos de cara a la recerca de feina i la inserció en el mon laboral. Aquesta seria la metodologia general amb la que es treballa: Pedagogia activa, que fomenti la iniciativa, la creativitat i la recerca personal de valors i certeses, integradora, preventiva, dirigida principalment a evitar situacions conflictives i reduir les condicions de risc, actuant amb la família. Les activitats són considerades no com a fi en si mateixes, sinó com el mitjà per aconseguir la intervenció educativa desitjada, integral: es pretén tenir en compte tots els àmbits de la vida de la persona (família, escola i barri) Metodologia grupal: El grup d'iguals és l'àmbit on es poden experimentar el sentiment de pertinença i identitat, autonomia, etc. Integració en el teixit social de l'entorn, generar processos educatius de consciència crítica i solidària, formatius, propugnant els valors democràtics, el respecte a les llibertats individuals, la no-violència i la generació d'alternatives socials de canvi. Així mateix es fomenta l'educació intercultural, el treball en xarxa, i la ocupabilitat per competències. CONTINGUTS: Informàtica d’usuari i per a la recerca de feina