Butlletí número 3 - juliol 2013

 
 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ I RECURSOS PER A PROFESSIONALS DE L'ÀMBIT DE LA INSERCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA - JULIOL 2013
Cinema en curs: Programa de pedagogia del cinema a escoles i instituts.
Cinema en curs es defineix com un programa de pedagogia del cinema i amb el cinema perquè persegueix un doble objectiu prioritari: apropar als joves el cinema com a art, creació i cultura, i explorar les potències pedagògiques de la creació cinematogràfica.
Observatori de Dones Immigrades.
L'Observatori de Dones Immigrades disposa d'un Banc de bones pràctiques on les entitats i organitzacions poden conèixer diferents experiències portades a terme a l'Estat Espanyol, per aportar elements de reflexió i inclús, desenvolupar les diferents experiències en altres llocs, espais o contexts.
Article: "L'ocupació cooperativa resisteix a la crisi"
La teoria diu que l'economia social, com les cooperatives, resisteixen millor que les empreses en moments de crisi: funcionen horitzontalment, es basen en la col·laboració, són més democràtiques i flexibles a les necessitats de cada moment.
El col·lectiu Enmedio està format per persones de diferents disciplines artístiques que es dedica a explorar la potencialitat transformadora de les imatges i els relats i a pensar la funció política de l'art.
No et mengis el món: el joc de les diferències sobre el deute ecològic i la sobirania alimentària
La campanya No et mengis el món sempre ha sigut el d'intentar transmetre informació i formació de vocació transformadora. Partint de la premissa que els aspectes negatius de l'alimentació industrial sovint resten a l'ombra intenten així sumar-se als esforços de molta gent que vol revertir la invisibilitat d'aquesta informació.
Curs: Educació i Conflicte: el paper del joc com a element de socialització a càrrec de la Universitat de Lleida del 22 al 26 de juliol (La Seu d'Urgell)
Aquest curs té com a principal objectiu treballar la resolució de conflictes en els processos de socialització de la vida quotidiana: educació formal i no formal, situacions lúdiques i esportives, laborals, familiars, personals, etc.
Jornada Internacional d'Educació: Infància i espai públic   a càrrec de l'Associació de Mestres Rosa Sensat els dies 6 i 7 de juliol (Barcelona)
L'objectiu de la jornada és repensar els espais a la ciutat en relació a la cultura de la infància. La ciutat com un espai social, material i cultural. L’accés a l’espai públic de les ciutats, el carrer, el barri, els espais de joc, permet a la infància experimentar la naturalesa de les relacions efímeres però significatives, el sentit de la comunitat i la col·lectivitat. L’espai públic com a terreny de proves i assaig per a la socialització. Des de l’accés als espais d’aprenentatge i per a la cultura, la infància participa de la vida social de les ciutats.
Debat: Poden ser les famílies palanca de canvi del sistema educatiu? a càrrec de la Fundació Jaume Bofill el dia 2 de juliol (Barcelona)
És una evidència que la implicació de pares i mares a l'escola té efectes positius en els resultats acadèmics dels fills i filles però, aquesta implicació té altres valors que transcendeixin aquest espai estrictament familiar? Té impacte en la comunitat educativa? I encara més, té pes específic en el sistema educatiu? Té prou potencial per contribuir a la millora de l'escola?
Taller: Jornada d'Aprenentatge Cooperatiu  a càrrec de la Universitat de Girona el dia 5 de juliol (Girona)
L'aprenentatge cooperatiu parteix de la base que l'aprenentatge no pot seguir consistint en una mena d'esdeveniment esportiu al qual hom pugui assistir com a espectador, i passa a requerir la participació activa i directa dels i les estudiants. El treball cooperatiu no admet que cada estudiant treballi pel seu compte, sinó que els i les estudiants han de cooperar per assolir un objectiu comú. La Jornada pretén que els professionals de la docència puguin disposar d'un marc en el que presentar a la comunitat les seves aportacions a la docència utilitzant l'aprenentatge cooperatiu, amb la finalitat d'enriquir l'ensenyament i conèixer l'activitat que actualment s'està desenvolupant.
Artícle: Philippe Merieu. "És responsabilitat de l'educador provocar el desig d'aprendre".
El pedagog francès reflexiona sobre la responsabilitat dels educadors de garantir el dret de tots els nens i nenes a poder aprdendre. No només és ensenyar sinó poder provocar en els alumnes el desitg d’aprendre i formular-se preguntes.
 Podeu enviar-nos tota la informació i experiències pròpies o alienes que creieu interessants poder compartir i que posarem a disposició a través del mateix butlletí 
Bústia de suggeriments 
butlleti@xarxa-omnia.org