Acabem l'Estiu a l'Òmnia amb les experiències de treball comunitari amb joves dels punts òmnia

30/07/2021 | 13:07

El dimecres 21 de juliol va tenir lloc la 3a sessió de l’Estiu a l’Òmnia d’aquest any.

Tres dinamitzadors/es de la Xarxa Òmnia van compartir la seva experiència de treball comunitari amb joves, molt basada en el treball per projectes. Va ser una bona manera d’apropar-nos a la metodologia de la intervenció comunitària des dels punts òmnia amb exemples de projectes concrets que es poden treballar des d’altres punts de la Xarxa.

 

El projecte de reforç educatiu del Punt Òmnia Casal Cívic de Tortosa

La Romina Llambrich del Punt Òmnia Casal Civic de Tortosa, gestionat pel Grup Esplai Blanquerna, ens va parlar del Projecte de reforç educatiu amb joves.

L'objectiu general de l'activitat és millorar l'èxit educatiu i afavorir la igualtat d'oportunitats, ja que està destinada especialment a aquelles famílies que per motius socioeconòmics no poden accedir a activitats d'aquesta tipologia.

 

Un projecte ben arrelat

És un projecte que fa 9 anys que es duu a terme i que es realitza tant a l'espai del Punt Òmnia com en intercooperació amb altres equipaments i serveis. Dins l'espai del Punt Òmnia, durant el curs 2020-2021, s'han atès 74 alumnes. Pel que fa a l’activitat en el seu conjunt (en relació a accions desenvolupades per altres agents educatius), s'han atès 226 alumnes.

 

Intercooperació i xarxa

És un projecte que s'ha anat adaptant a les necessitats de les joves. A l'inici es tractava d'una aula oberta des d'on les i els joves podien accedir a un ordinador i connectar-se a internet. Més tard, es va incorporar un suport i seguiment per tal d'acompanyar el jovent en les seves necessitats específiques així com la voluntat de fer xarxa amb altres agents del territori (Atzavara-arrels i Creu Roja, entre d'altres) i fer un treball integrat. A banda de la dinamitzadora del Punt Òmnia, es treballa en xarxa amb unes altres 8 educadores vinculades a altres entitats i serveis i alguna persona voluntària. A dia d'avui, el projecte s'ha consolidat tant a nivell de recursos, com de participants i d'implicació territorial, i forma part del Pla Educatiu d'Entorn 6-16 de Tortosa.

 

Formar part del Pla Educatiu per establir estratègies comunes

Formar part del Pla Educatiu de Tortosa és clau per garantir aquesta intercooperació i arribar al màxim nombre de joves. Dins d'aquest pla hi ha varies comissions de treball (Èxit educatiu, Famílies, Igualtat d'oportunitats i voluntariat), en les que el Punt Òmnia participa per tal de treballar en xarxa.

La comissió de l'Èxit educatiu és coordinada per la dinamitzadora del Punt Òmnia, juntament amb una persona tècnica d'Atzavara-Arrel i una persona tècnica de l'Ajuntament, tal com ens explica la Romina, és un espai molt interessant doncs també hi participen membres de l'AFFAc, de centres educatius, de l'administració i agents de diferents entitats socioeducatives i permet compartir informacions, protocols, necessitats i establir estratègies comunes.

 

Un projecte per fases i amb diferents nivells

Es tracta d'un projecte cíclic que té una durada similar al curs acadèmic: al setembre, els centres educatius deriven alumnes cap al Punt Òmnia; a l'octubre s'inicia l'activitat de reforç educatiu; trimestralment es realitza una reunió de seguiment amb els centres educatius, algun membre de l'EAP i la dinamitzadora del Punt Òmnia; i al juny es fa una valoració final.

Un moment important dins del projecte és dona al gener, quan es presenta el catàleg 6-16 amb la resta d'agents socioeducatius. Es tracta d'un recull de propostes i activitats a disposició de l'alumnat generat gràcies a les aportacions i necessitats detectades.

D'altra banda, de forma mensual el Punt Òmnia participa a les trobades de l'Aliança Educació 360 de les terres de l'Ebre, per compartir informació i experiències amb una perspectiva global de l’educació.

 

Aprenentatges de futur

La Romina ha volgut acabar la presentació compartint la necessitat de ser presents per esdevenir espais de referència i confiança. Així com també ha volgut deixar clar que hi ha material, recursos i capacitat com per a que existeixin molts més punts òmnia.

 

El projecte #TheFuture del Punt Òmnia La Devesa

La Raquel Rull, dinamitzadora del Punt Òmnia La Devesa de Ripoll, gestionat per la Fundació Pere Tarrés, ens ha parlat de la dimensió comunitària del treball amb joves a Ripoll.

"Molts dels projectes que es realitzen al Punt Òmnia són possibles gràcies a la feina de formigueta i de passadissos que els i les dinamitzadores fan més enllà de l'espai Òmnia."

 

Empoderament i treball en xarxa

Els objectius principals que es persegueixen des del Punt Òmnia és l'empoderament i el treball en xarxa, atès que, tal com ens comenta la Raquel, allò que es treballa a dins de l'Òmnia ha de tenir un eco a fora, sinó no podem parlar de ple empoderament.

Una de les estratègies per assolir aquest empoderament és a través de la creació d'un grup motor del que formen part els mateixos de joves que participaran en diferents nivells i en diferents espais, com el casal de joves o associacions esportives, entre d'altres.

D'altra banda, el treball en xarxa és també una peça clau per garantir un treball transversal i integral. La Raquel participa en diferents espais com el grup operatiu del Pla Marc d’Intervenció Comunitària, la comissió LGTBIQ+ i les taules del municipi i regionals.

 

Fer intercooperació per anar a buscar el jovent

Un dels reptes que la Raquel es va trobar al començar el projecte des del Punt Òmnia és que l'espai on està ubicat el punt, el Casal Cívic, era un casal de gent gran i els joves no s'hi apropaven. Per això, va optar per "tirar la canya" als diferents agents del territori per tal "d'anar a buscar els i les joves". Aixo també implica que part de les activitats en les que el Punt Òmnia està implicat, es realitzen en altres espais. Aquesta part més comunitària es combina amb l'activitat presencial al Punt Òmnia.

Des del Punt Òmnia es treballa principalment amb educadors de carrer, el Servei de joventut de Ripoll, l’Oficina Jove del Ripollès-el Galliner i el Consorci de benestar social del Ripollès.

 

El jovent és #TheFuture

Tal com explica la Raquel, el jovent és un col·lectiu sovint estigmatitzat i assenyalat. Hem de ser conscients que aquestes joves esdevindran persones adultes que formaran part del nostre entorn. Per tant si no els estimem, en tenim cura i els acompanyem, estarem contribuint a aquesta estigmatització.

Un dels projectes del qual estan més satisfetes tant la dinamitzadora com les tècniques i tècnics dels diferents projectes és "Escolta'm", en el que van participar més de 600 joves. Una gran participació, tenint en compte les dificultats que ha comportat la pandèmia en relació a la assistència tant presencial com virtual en activitats. Un dels objectius era explorar i donar cabuda a les inquietuds artístiques del jovent de Ripoll. Van fer una crida a la participació del jovent de la comarca per tal de pintar entre totes un mural reivindicatiu.

Tal com diu la Raquel, l'èxit d'aquests projectes rau en uns aspectes clau: la constància, gràcies a reunions periòdiques amb el grup motor, sortir de l'àrea de confort i fer xarxa, estar sempre en moviment i materialitzar els projectes en actuacions visibles.

 

Reptes i oportunitats

Un inconvenient és el finançament, atès que moltes vegades s'ha de recórrer a l'Ajuntament, el Consorci de Benestar social o d'altres agents ja que el Punt Òmnia no disposa de recursos econòmics propis. "Si com a Xarxa Òmnia ens poguéssim dotar de finançament seria de gran ajuda al territori, podríem fer coses molt potents."

Com a potencialitat trobem el treball en xarxa i en equip. És important mantenir un equilibri dins de la xarxa d'agents involucrats per garantir la intercooperació, la transferència de coneixement i experiència i l'aprenentatge mutu. "Quan veus que tots els agents del territori estan en la mateixa línia, podem dir que hem triomfat."

Hem volgut acabar fent un agraïment especial a la tasca comunitària que des del Punt Òmnia La Devesa s'ha estat fent arrel dels atemptats per fer front a la victimització i criminalització que moltes persones migrades estaven patint, així com els conflictes a nivell de convivència. En aquest sentit, la participació de la dinamitzadora en les diferents taules i la seva contribució en el Pla d’Intervenció comunitària, juntament amb diferents recursos i iniciatives per a garantir una bona convivència al municipi, ha esdevingut clau.

 

El projecte Passa'm memòria del Punt Òmnia PES La Mina

El David Picó, dinamitzador del Punt Òmnia PES La Mina, gestionat per Salesians Sant Jordi, ens ha parlat de la tasca que realitzen amb joves juntament amb la seva companya Maria Moreno.

Ha volgut començar la presentació destacant la importància de ser dues dinamitzadores per poder compartir i fer-se de mirall.

 

Passa'm memòria, un projecte Aprenentatge i Servei

És un projecte que forma part d'una proposta més gran del projecte curricular de l'Institut Manuel Vazquez Montalban de La Mina amb l'objectiu de fer front a l'abandonament prematur dels estudis obligatoris. Aquesta adaptació del projecte curricular fa un abordatge multifactorial i transversal. Un dels eixos és el que es materialitza a través del projecte Passa'm memòria.

Es tracta d'un projecte intergeneracional que es materialitza dins del Punt Òmnia en forma d'aprenentatge i servei (APS). Aquests tipus de projectes es divideixen en tres fases: una primera fase en la que es treballa l'aprenentatge i els coneixements de les persones que hi participen, una segona fase en la que aquestes persones realitzen unes activitats de servei cap a la comunitat i una tercera fase, molt important, d'avaluació.

 

Vincles de confiança per treballar la intergeneracionalitat

Com hem dit, es tracta d'un projecte intergeneracional en el que participen els i les alumnes de 4t ESO, persones grans del municipi i agents socioeducatius (professorat, educadors/es socials, serveis socials i dinamitzadores).

És un projecte molt vivencial que es basa en el compartir. Es realitza el 3r trimestre i consisteix en unes 10 sessions de 2 hores en les que els i les estudiants dinamitzen les sessions per a la gent gran. Gran part de les sessions es centren en la digitalització de memòries, fomentant així la recuperació de les memòries col·lectives a través de les memòries personals.

Aquest projecte és una aula oberta dins de l'institut, atès que tot allò que els i les joves han treballat al Punt Òmnia es presenta a una sessió a final de curs juntament amb altres activitats per potenciar les habilitats socials i comunicatives.

 

El valor afegit: trencar barreres, superar límits

Un dels punts forts del projecte és la seva dimensió municipal, treballant amb un institut que està més enllà "de les fronteres" del Punt Òmnia, fomentant així el diàleg entre barris. D'altra banda, es tracta d'una proposta d'educació no formal però vinculada a l'educació formal, teixint ponts entre agents educatius. I, sobretot és una proposta innovadora ja que trenca amb les dinàmiques habituals del Punt Òmnia, proposant activitats que van més enllà de la pantalla.

I, sobretot, la intergeneracionalitat del projecte ha permès trencar barreres, combatre estereotips i construir un diàleg entre generacions basat en la confiança i el potencial de la diversitat.

Un dels aprenentatges que el David ha volgut compartir amb nosaltres és que, a vegades, hem de deixar que les coses passin per si soles, deixar pas a l'espontaneïtat que emana de la necessitat del col·lectiu, evitant estar sempre proposant i interferint en les dinàmiques de convivència naturals.

 

El Punt Òmnia al servei de la comunitat

Tal com ens explica el David, "és important anar més enllà dels límits del Punt Òmnia i participar de processos, projectes i espais comunitaris."

Un exemple és la proposta de la campanya de donació de sang, una iniciativa generada pel mateix col·lectiu de joves. Aquest jovent va detectar la necessitat, es va organitzar i es va posar en contacte amb el Punt Òmnia per poder fer servir els ordinadors i dissenyar el material de difusió. A més, aquest jovent participa en tota la campanya donant suport.

 

Fer autocrítica per a dissenyar millors projectes

El David ha volgut també mostrar "l'altre cara de la moneda" doncs tot i que gràcies a la motivació, esperit comunitari i expertesa, són molts els projectes que esdevenen exitosos, no sempre és així. A vegades, hi ha iniciatives que no assoleixen els resultats esperats i és important saber quan abandonar i ser autocrítics. Un exemple és el projecte AulaTEAM Robòtica Educativa. Es va organitzar un grup de robòtica amb alumnes de 16 anys per participar a la Lego League del Campus de la UPC al barri. La problemàtica va ser que aquesta Lego League no permetia la participació de persones majors de 16 anys de manera que no es va poder donar continuïtat al grup que s'havia format. Com deia el David, "de les errades surten millors projectes", així doncs, de cara a les següents edicions van conformar grups de robòtica amb joves a partir dels 10 anys de manera que aquests grups puguin tenir una continuïtat i vinculació al projecte a mig termini.

 

Posem en comú tot allò que hem après

Hem acabat la sessió amb una roda oberta d'intercanvi d'impressions. Totes hem coincidit en identificar que la manca de recursos econòmics i materials dificulten la màxima expressió dels punts òmnia i el reconeixement que es mereixen. Tot i aquestes adversitats, els punts òmnia i les seves dinamitzadores i dinamitzadors són un gran exemple de resiliència, creativitat, capacitat d'adaptació i esperit comunitari. Gràcies a les seves capacitats personals i a la dedicació que hi dipositen, fan que, com diu el David, els punts òmnia "no som trinxeres sinó que estem en atalaies, punts privilegiats d'observatori de la realitat". També s'ha volgut posar en valor que la tasca comunitària dels punts òmnia és una feina de "picar pedra, de formigueta" que va més enllà de les parets del punt òmnia, que no sempre és reconeguda.

La Laura Marino, tècnica de la DGACC, ha volgut agrair les intervencions i sumar-se a les diferents opinions que tant la Romina, com la Raquel i el David han compartit, fent referència a la complexitat que pot suposar fer projectes tenint en compte totes les dimensions del treball comunitari. En aquest sentit, els punts òmnia poden començar a un nivell més micro o macro en funció del que troben al territori: començant per conèixer els recursos que hi ha al territori. establint contacte i fent xarxa amb els diferents agents per desenvolupar projectes comunitaris transversals.

Si us vau perdre la sessió, la podeu recuperar en aquest enllaç

 

Compartir és viure. Moltes gràcies Punts Òmnia!

Aquesta ha estat la tercera i última sessió de l'Estiu a l'Òmnia, una aposta per reflexionar sobre el treball amb joves des de l'acció comunitària. Unes jornades en les que hem pogut conèixer diferents nivells de treball comunitari amb joves: procesos comunitaris, projectes de treball en xarxa, projectes d’intervenció comunitària desenvolupats per entitats gestores, i projectes liderats per punts òmnia. La interrelació entre aquestes dimensions del treball comunitari i en xarxa ajuden a la Xarxa Òmnia en la seva missió de fer front a la bretxa digital i construir comunitat.

Moltes gràcies dinamitzadores i dinamitzadors dels 112 punts òmnia per la vostra dedicació, voluntat i ganes de fer comunitat òmnia. Sou la massa mare de la Xarxa Òmnia, llevats molt diversos que interactuant de forma comunitària, feu possible el pa de cada dia.

 

EstiuOmnia
intercooperacio
acció comunitària
dinamització
Una jornada molt enriquidora en la que posar en valor la gran tasca comunitària de les dinamitzadores i dinamitzadors