Alfabetització MENAS

Quan?: 
26.09.2018 - 15.05.2019

El Punt Òmnia Futur de Lleida ha organitzat l'activitat Alfabetització MENAS per a treballar amb els menors inmigrants i refugiats no acompanyats. L'activitat és resultat del conveni de col·laboració amb EDUVIC i facilita als joves un aprenentatge del català, l'entorn i l'ús de les TIC per comunicar-se.