Accés lliure

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 10 de gener de 2023 de 11:00 a 14:00

Quan

Comença el: dimarts 10.01.2023 de 11:00 a 14:00
Acaba: dimarts 28.03.2023 de 11:00 a 14:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ús lliure

Objectiu de l'activitat

Dotar d'una franja horària setmanal (3 hores en total) per al lliure accès dels usuaris a l'aula i els equipaments de l'espai, ja sigui per a activitats extra puntuals (usuaris amb necessitats eventuals i concretes d'ajuda en formalització de currículums, presentació de candidatures laborals, adquisició de rutines quotidianes en entorns informàtics i en especial en l'ús d'internet i l'accés al serveis digitals i telemàtics regulars de l'administració pública, tràmits digitals diversos, pràctiques de mecanografia i ús d'eines ofimàtiques de caràcter general, solucions pràctiques a dubtes de programari o maquinari del seu entorn domèstic, etc...) com per a activitats complementàries i/o de seguiment als tallers que s'imparteixen al punt (supervisió de pràctiques i exercicis alternatius, repetició/millora d'exercicis, etc.). També s'ofereix l'espai com a simple accés no tutorialitzat/mediatitzat a internet i els seus continguts (informació en general i contingut multimèdia, en un sentit recreatiu i/o de documentació i creixement personal).

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La pràctica real del Lliure Accés és d'adaptació constant a les demandes dels usuaris, que poden ser semblants però gairebé sempre són dispars. Establim la gestió del temps mitjançant atenció dinàmica per torns, en grups d'usuaris quan això és possible. El contingut és per descomptat totalment obert, decideixen els usuaris què volen fer. Els recursos, ara per ara, es centren en els equips informàtics de l'aula (generar dinàmiques de creació amb videocàmeres o similars a l'espai, per exemple, és una mica inviable amb les necessitats informàtiques generals típiques de les hores de Lliure Accés, i complicaria molt la gestió del temps que el dinamitzador ha de dedicar als usuaris).