Òmnia, programa que afavoreix la inclusió social a través de les tecnologies

 

Imatge d'un participant del Punt de la Seu d'Urgell

La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, és un programa d’intervenció social preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport que aborda les desigualtats socials des de l’acció comunitària i les TIC i vol afavorir, tan individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.

Sabem que el factor d’exclusió provocat per les bretxes digitals afecta diverses persones i grups, deixant-los al marge dels avantatges educatius, socials, econòmics i comunitaris que ofereixen les tecnologies. I també al centre dels riscos que se’n deriven. Per aquest motiu, el programa Òmnia s’adreça a la població general i, especialment, a les persones i col·lectius amb més dificultats d’inclusió digital i, per tant, també d’inclusió social: persones en situació d’atur, infants i joves, gent gran i famílies.

La proposta de valor de la Xarxa Òmnia és abordar aquesta realitat des d’una metodologia comunitària, de manera que no se centri només a oferir accés a l’àmbit digital de forma individual, sinó que acompanyi i capaciti els diferents col·lectius en l’ús de les tecnologies a partir de l’acció comunitària.

Cada punt Òmnia esdevé, doncs, un recurs que s’articula amb la resta de dispositius comunitaris del territori, reforçant la vinculació social i millorant la capacitat d’organització col·lectiva de la DGACC. En aquesta estratègia, la figura de la persona dinamitzadora resulta fonamental per adaptar el programa a la singularitat del seu territori i aconseguir que cada Òmnia sigui un espai d’acolliment, informació, aprenentatge, socialització i participació en la comunitat.

 

Objectiu general:
 

Desenvolupar les habilitats i capacitats personals de les persones participants a través de l’accés a les TIC i dels processos de formació i reciclatge, afavorint l'autonomia i la inclusió social de les persones i la seva vinculació a la comunitat.

 

Valors:
 

  • Universalitat: accessible i adreçat al conjunt de la ciutadania des d’una òptica d’equitat i garantia d’igualtat d’oportunitats.

  • Proximitat: arrelament al territori i a la comunitat mitjançant l’actuació, la dinamització i el treball amb la ciutadania des de l’àmbit local, tot adaptant-se a les diferents realitats territorials.

  • Compromís social: enfocament en el desenvolupament de les persones en un context comunitari.

  • Resiliència comunitària: capacitat per sobreposar-se a situacions de crisi i acompanyar la comunitat perquè es reorganitzi amb recursos propis.

  • Prevenció: capacitat de generar igualtat de condicions i oportunitats perquè les persones puguin desenvolupar-se en l’àmbit comunitari, abordant les diferents esferes de desigualtat social i digital.

  • Transformació social i digital: capacitat d’incidir en la realitat amb l’objectiu d’assolir la inclusió social i digital, fet que comporta canviar les condicions de vida de les persones per millorar-ne les oportunitats de desenvolupament.

  • Innovació: metodologies d’actuació, formes d’organització i de gestió, i actuacions que suposen un element de valor i diferenciador.

 

Què puc trobar a un punt Òmnia?
 

  • Un espai amb accés gratuït a les tecnologies. Hi ha ordinadors i material tecnològic a la teva disposició.

  • Suport tecnològic per mitjà de tallers, cursos i activitats, perquè puguis aprendre a utilitzar la tecnologia i millorar la teva autonomia.

  • Un espai connectat amb el territori, que treballa per generar vincles amb la comunitat, amb el barri i per al barri, a partir d’una visió col·lectiva.

 

Si t’apropes als nostres punts, les persones dinamitzadores et poden acompanyar en l’ús de les tecnologies i també tindràs el suport d'altres participants com tu.


Cerca el teu punt Òmnia!