infografia-programaomnia-web_0.png

Normativa

Imatge grup de treball preparatiu de la jornada de la Internet Social 2009

 • Resolució de 4 de gener de 1999, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de la Generalitat d'1 de desembre de 1998, per a la realització del projecte Òmnia com a mesura de prevenció i lluita contra l'exclusió social. DOGC núm. 2815 publicat el 28/01/1999.
   
 • Ordre, de 8 de març de 1999 de convocatòria pública per a la participació d’entitats en el projecte Òmnia. DOGC 2856 publicat el 26/03/1999.
   
 • Resolució d'1 de desembre de 2000, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de la Generalitat de 21 de novembre de 2000, pel qual es concreten les actuacions en el marc del projecte Òmnia, en el període 2000-2003. DOGC núm. 3285 publicat el 14/12/2000.
   
 • Ordre, de 16 de gener de 2001 de convocatòria pública per a la participació en el projecte Òmnia. DOGC 3316 publicat el 30/01/2001.
   
 • Ordre BES/296/2002, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre per a l'execució del Projecte Òmnia.