1999
El programa Òmnia neix amb 43 punts Òmnia gestionats per entitats sense afany de lucre. S’ubiquen a territoris amb dèficits socials, culturals i econòmics. Més informació.
 

2001
Se sumen 68 punts més i s’afegeixen com a entitats gestores algun departament de la Generalitat de Catalunya, entitats locals, fundacions i federacions.
 
2008
Amb el naixement de la Xarxa Punt TIC, el programa Òmnia s’integra en aquest nou model per aprofitar diferents sinergies i estratègies que s’estan desenvolupant al territori.
 
2012
S’enforteix l’eix d’inserció sociolaboral per donar resposta a la situació de crisi socioeconòmica del moment. Més informació.
 
2014
Se signa un acord de col·laboració per a desenvolupar el projecte de Servei Comunitari en els equipaments cívics del Departament de Benestar Social i en els punts Òmnia, així com en el marc dels Plans de Desenvolupament Comunitari.
 
2015
S’estableix un protocol de col·laboració entre el programa Òmnia i el Servei d’Ocupació de Catalunya per coordinar derivacions bidireccionals i facilitar l’itinerari de cerca de feina de les persones en situació d’atur. Més informació.
 
2016
Es diversifiquen les accions del programa sota el paraigües de l’ocupabilitat, la família, la comunitat, la inserció social i la participació, adaptant-se a les diverses realitats socials de cada un dels territoris.
 
2019
Es desenvolupa el procés participatiu “Construïm l’Òmnia del futur”, que implica tots els agents involucrats per dibuixar i reflexionar al voltant del futur del programa. Els resultats del procés es presenten durant la Jornada de celebració del 20è aniversari de la Xarxa Òmnia. Més informació.
 
2020
La crisi socioeconòmica provocada per la Covid19 evidencia la necessitat d’incorporar competències digitals entre la ciutadania i de mantenir programes comunitaris com l’Òmnia. La Xarxa Òmnia es reinventa i els punts Òmnia passen d’una programació presencial a una en línia durant el confinament. Més informació.
 
2021
El nou “Pla Estratègic: inclusió social i digital des de l’acció comunitària” estableix les línies a seguir pel que fa a la governança, la Xarxa, els punts i la difusió del programa Òmnia entre els anys 2021 i 2025. Més informació.
 
2023
Un cop recuperada la normalitat post-covid i finalitzades les restriccions sanitàries, la programació de la Xarxa Òmnia torna al format presencial.