Alfabetització Nivell 1 Grup 1

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 08 de abril de 2024 de 16:00 a 17:15

Quan

Comença el: dilluns 08.04.2024 de 16:00 a 17:15
Acaba: dilluns 17.06.2024 de 16:00 a 17:15

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Objectius generals de l’activitat: • Que les persones usuàries siguin capaces de navegar per la xarxa amb autonomia i coneguin els diferents termes o paraules que poden trobar-se a la xarxa i en el món d’Internet en general, així com aprendre a realitzar consultes i fer cerques senzilles d’informació a través de buscadors Treballar amb els programes d'ofimatica apps online i programes d'imatge Objectius específics de l’activitat: • Aprendre a navegar per internet • Saber què són els navegadors i les seves opcions • Cercar informació per la xarxa Conjuntament treballarem sempre de manera continuada amb el processador de text i aplicacions d'imatge • Utilització del processador Writer, fulls de calc • Utilització de gimp GESTIÓ DE DADES I ARXIUS

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Començar a treballar amb el processador Writer: explicació quin tipus d'aplicació es i com treballar de manera òptima. Anirem proposant exercicis: text de diferents formats, cartes, treballar amb imatges..etc. • Primeres passes a Internet ◦ Pregunta: Què és internet? I el núvol? A on estan les pàgines web que veiem? ◦ Introducció: Breu història de l’origen d’internet. Explicació de la xarxa (www). Els servidors. ◦ Pregunta: Com arriba internet a casa nostra? ◦ Breu repàs del hardware: fibra òptica. El encaminador (router). Recordem la connexió WiFi i les dades mòbils. • Funcionament dels navegadors, identificar les parts d’un lloc web i els tipus d’informació ◦ Pregunta: Com accedim a Internet? Dispositius i navegadors ◦ Identificar els dispositius que permeten l’accés a la xarxa a partir dels existents a l’aula i els dels mateixos participants. Recalcar la idea de multidispositiu: pc o portàtil, smartphone, tauleta, inclús la TV o el lector de llibres digitals per exemple, també hi accedeixen. ◦ Pregunta: Quins navegadors coneixem i / o utilitzem? ◦ Farem un reconeixement dels elements més característics de la finestra d’un navegador i la seva comparació (Firefox vs Chrome vs Explorer / Edge). ◦ Pràctica: Obrir un navegador (el que vulguin al dispositiu que vulguin) i visitem algunes pàgines web. ◦ Ens fixem en diverses coses: ◦ L’adreça web: nom del domini i extensió. Pàgines web segures (https): què vol dir que la informació viatja xifrada. ◦ Estructura de la web (com varia la mateixa web depenent del dispositiu), opcions per a una millor visualització. ◦ Elements comuns: títol, menús, banners, avís de les cookies, text, imatges, vídeos, formularis, enllaços. Ha de quedar clar, experimentant de manera pràctica, com reconèixer aquests elements i com interaccionar amb ells. Deixem un temps d’experimentació mentre nosaltres també mostrem i expliquem alguna web. • Funcionament dels cercadors ◦ Expliquem la navegació per adreces conegudes i la diferència amb cercar. A vegades convé entrar les adreces directament (o tenir-les guardades a favorits: Cerca i filtra la informació a la xarxa, per seguretat (pishing de dades bancàries, per exemple) ◦ Introduïm la necessitat dels cercadors per a trobar la informació que necessitem a internet. ◦ Pregunta: Quins cercadors coneixeu? Donem uns quants exemples de cercadors generalistes: Google, Bing, Ixquick, Duck Duck Go, o els que considerem interessants. • Cerca per internet ◦ Pràctica: Buscar informació sobre un tema que ens interessi. Fer servir diferents cercadors. Obtenim els mateixos resultats? I si ho fem des del pc de la sala i el nostre mòbil? ◦ Mentre anem fent aquesta pràctica, podem aprofitar per recordar per a què servien les cookies, com aprèn google dels nostres interessos, els anuncis que surten com a primers resultats. Suport físic: projector pissarra