Capsúla TIC

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 03 de abril de 2024 de 15:30 a 18:00

Quan

Comença el: dimecres 03.04.2024 de 15:30 a 18:00
Acaba: dimecres 19.06.2024 de 15:30 a 18:00

Informació pràctica

Places: 10
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Millorar les capacitats personals de la població del barri en l'ús de les TIC a través d’una activitat de formació participativa. Afavorir les situacions d'ensenyament aprenentatge entre iguals. Propiciar espais d'autoaprenentatge, facilitant l'autonomia de la població en els entorns digitals que fan servir. Acompanyar la resolució de dubtes i necessitats digitals de la població en el domini dels seus mitjans digitals (pc, portàtils, mòbils, tauletes) Donar suport i ensenyar a la població a reparar i fer un manteniment dels seus dispositius Facilitar l'accés al veïnatge a fer us dels PC i Internet.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Tallers de curta durada que reforcen l’aprenentatge, corregeixen hàbits i males praxis i introdueixen als participants en usabilitat de les TIC i les oportunitats que aquestes ofereixen. Són activitats que s’acorden amb els propis participants de l’activitat i per tant, cobreixen les seves necessitats i demandes específiques, però també se’ls ofereix i dóna a conèixer altres eines i recursos TIC que sovint no usen o desconeixen, per incentivar la curiositat, el coneixement, la prevenció i la inclusió social digital. Per aconseguir-ho es promouen les situacions d’aprenentatge compartit i el suport entre iguals, quelcom que incrementa l’impacte de l’aprenentatge i ens permet atendre més persones. Es doncs un espai dinàmic i divers, on la població amb certa autonomia digital accedeix per realitzar diferents tasques i continuar aprenent, on també s'assessora i orienta al veïnatge.