OFIMATICA N 1

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 07 de maig de 2024 de 12:30 a 13:30

Quan

Comença el: dimarts 07.05.2024 de 12:30 a 13:30
Acaba: dimarts 11.06.2024 de 12:30 a 13:30

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Poder treballar amb fluïdesa i eficàcia amb les eines informàtiques que ofereix el programari d'ofimàtica lliure Office. - Conèixer les eines del Programari lliure, les seves característiques i el seu funcionament. - Fer un ús tant a nivell quotidia, com a nivell creatiu de les eines ofimàtiques.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

A nivell metodològic es treballarà a partir d'exercicis pràctics i guiats. - A nviell de continuguts es treballarà el processador de textos, el full de càlcul i les presentacions. - Els equipaments informàtics seran els principals recursos utilitzats.Es realitzaran pràctiques diàries utilitza'n processador de textos, fulls de càlcul, presentacions.