Punt de recerca i tràmits

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 03 de abril de 2024 de 15:00 a 16:30

Quan

Comença el: dimecres 03.04.2024 de 15:00 a 16:30
Acaba: dimecres 12.06.2024 de 15:00 a 16:30

Informació pràctica

Places: 5
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Millorar les capacitats personals de la població del barri en l'ús de les TIC, per fer recerques laborals i realitzar gestions personals i administratives on-line. Promoure la inclusió sociolaboral per a les famílies en risc d’exclusió social en situació d’atur. Afavorir l'aprenentatge i domini del mail, els portals de feina aií com el desenvolupament del CV en espais web Desenvolupar una taller de competències laborals, que doti de competències digitals i orienti la població vers la prospecció de nous horitzons professionals, a través d'espais de intercanvi i realització de tallers i role-playings. Acompanyar la millora i realització de CV, així com de cartes de presentació adaptades a les ofertes a les quals es postulen les persones. Donar suport a la definició del perfil professional i les competències personals a través de tallers i dinàmiques que permetin orientar les persones vers als seus objectius laborals. Establir una aliança amb entitats del territori per incrementar l'impacte sobre la població desocupada, obrint el servei a les entitats. Aprendre a fer servir l'administració electrònica i els seus recursos i APPs

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Recerca Feina i formació Taller orientat a la recerca de feina, el treball de competències professionals , acompanyant el procés de domini del processador de text, la realització del CV així com les cartes de presentació i l’us de plataformes i portals de recerca de feina. S’apodera als participants en l’ús de apps i xarxes laborals vers la recerca de feina i s’analitza els requisits necessaris desitjables per accedir als llocs de feina. Es promou la detecció de necessitats formatives així com d’interessos, per afavorir la recerca i accés de formacions professionalitzadores que incrementin les oportunitats vers la inserció laboral de les persones ateses al Punt, en situació d’atur o bé amb baix nivell formatiu i competencial. Click & Tràmits Espai d’accés a tots aquelles persones amb autonomia digital, per a que puguin dur a terme de manera autònoma les seves gestions telemàtiques amb assessorament ocasional quan s’escau. En aquest sentit no és comptabilitzen les seves gestions, en el marc de la iniciativa (·Error404), doncs s'entén les poden realitzar soles.