Recommit. Inserció sociolaboral amb VR (MR 1/2)

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 17 de abril de 2024 de 09:00 a 10:30

Quan

Comença el: dimecres 17.04.2024 de 09:00 a 10:30
Acaba: dimecres 26.06.2024 de 09:00 a 10:30

On es fa:

Àrea Educativa - Aula del silenci

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

- Millorar les habilitats de comunicació interpersonal dels interns mitjançant activitats interactives i participatives. - Fomentar la reflexió i l'autoconeixement per facilitar el procés de reinserció social i laboral. - Proporcionar eines per a la gestió efectiva del conflicte i la resolució de problemes en entorns laborals i socials. - Promoure l'adquisició de competències digitals i l'ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). - Impulsar el desenvolupament de habilitats laborals i socials per augmentar l'ocupabilitat dels participants després de la seva alliberament. - Facilitar l'accés a recursos i oportunitats de formació i ocupació mitjançant la sensibilització sobre programes i serveis disponibles a la comunitat. - Fomentar la participació activa dels interns en el procés d'aprenentatge i la presa de decisions sobre el seu futur. - Promoure l'empatia i el respecte mutu com a valors fonamentals per a una convivència pacífica i constructiva. - Avaluar el progrés i l'impacte del programa en els participants mitjançant el seguiment d'indicadors de rendiment i la retroalimentació constant. - Establir vincles i aliances amb institucions i organitzacions externes per ampliar les oportunitats de suport i col·laboració en el procés de reinserció.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Al projecte RECOMMIT s'adopta una metodologia participativa centrada en la persona, que combina teoria amb pràctiques interactives com vídeos, jocs de rol, discussions en grup i anàlisi de situacions reals. Es fomenta la reflexió i l'aprenentatge actiu mitjançant activitats que promouen la comunicació interpersonal i el desenvolupament personal dels participants. Continguts: El taller aborda temes rellevants per a la reinserció social i laboral dels interns, incloent habilitats de comunicació interpersonal, resolució de conflictes, gestió de les emocions, competències digitals, desenvolupament de habilitats laborals, presa de decisions i autoconeixement. Recursos: Els recursos utilitzats inclouen materials audiovisuals, exercicis pràctics, materials didàctics, eines digitals i el suport del dinamitzador TIC.