Sèniors en acció

Pestanyes primàries

Dia: divendres 12 de abril de 2024 de 11:00 a 12:00

Quan

Comença el: divendres 12.04.2024 de 11:00 a 12:00
Acaba: divendres 14.06.2024 de 11:00 a 12:00

Informació pràctica

Places: 16
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació

Objectiu de l'activitat

1. *Fomentar la interacció social:* Promoure la connexió entre adults majors a través d'activitats compartides fora de l'entorn habitual. 2. *Estimular l'aprenentatge continu:* Oferir tallers i activitats que permetin adquirir nous coneixements, habilitats o experiències. 3. *Promoure el benestar físic i mental:* Organitzar sortides a l'aire lliure, caminades o activitats físiques que beneficiïn la salut i l'estat d'ànim dels participants. 4. *Crear un sentit de comunitat:* Generar un espai inclusiu on els participants se sentin part d'un grup unit i solidari.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

1. *Planificació participativa:* Involucrar als membres en l'elecció de les activitats i destins. Realitzar reunions regulars per a proposar idees i prendre decisions de manera conjunta. 2. *Diversitat d'activitats:* Oferir un ventall variat d'opcions, com a excursions a llocs d'interès cultural, sortides naturals, tallers de manualitats, classes de cuina, entre altres. 3. *Programació regular:* Establir un calendari predefinit d'activitats periòdiques, com a sortides mensuals i tallers setmanals, per a mantenir la continuïtat i el compromís del grup. 4. *Col·laboració amb experts:* Convidar a professionals o experts en diverses àrees per a impartir tallers o xerrades informatives, aprofitant el coneixement extern per a enriquir les activitats del grup. 5. *Avaluació i retroalimentació:* Realitzar avaluacions periòdiques per a conèixer la satisfacció dels participants, les seves preferències i suggeriments de millora. Aquesta retroalimentació permet ajustar les activitats futures per a satisfer millor les necessitats del grup. 6. *Fomentar la inclusió:* Assegurar-se que les activitats siguin accessibles per a tots els membres del grup, considerant les necessitats individuals i garantint la participació equitativa.