Suport Ciberaulas

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 21 de maig de 2024 de 17:30 a 19:00

Quan

Comença el: dimarts 21.05.2024 de 17:30 a 19:00
Acaba: dimarts 25.06.2024 de 17:30 a 19:00

Informació pràctica

Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

- Assegurar una resposta més eficient a qualsevol incidència tècnica o operativa que pugui afectar els interns. - Mantenir un registre detallat de totes les incidències i les solucions aplicades per a futura referència i millora continua. - Supervisar contínuament els sistemes i plataformes per detectar i corregir proactivament qualsevol mal funcionament o millora necessària. - Disposar la realització d'activitats lúdiques o educatives ocasionals que fomentin la integració i la participació activa dels interns als mòduls.