UEC- Grup II

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 09 de gener de 2023 de 11:00 a 12:00

Quan

Comença el: dilluns 09.01.2023 de 11:00 a 12:00
Acaba: dilluns 20.03.2023 de 11:00 a 12:00

Informació pràctica

Places: 5
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Justificació Les Unitats d'Escolarització Compartida (UEC) són centres educatius que tenen l'objectiu de garantir l'atenció educativa necessària a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar. Ofereixen la possibilitat de seguir l'etapa d'ESO en un grup reduït, d'acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades. L'escolarització a la UEC comporta una escolarització compartida amb el centre docent on l'alumne/a estigui matriculat, dependrà d'aquesta escala administrativa i acadèmic. Crèiem que amb aquest col·lectiu, és una bona oportunitat treballar a través de la robòtica i el pensament computacional habilitats socials i personals com també actituds i aptituds que segurament treballar-les amb format clàssic seria molt més complicat, com per exemple la resolució de problemes o el treball en equip. Pensem que justament aquestes eines són atractives per als i les joves i per això la creació d'aquest projecte. Objectius Generals -Formar els/les participants en un ús correcte i responsable de les TIC aportant coneixements que permetin a les persones no restar excloses de la Societat de la Informació. -Fomentar la imaginació de futurs hipotètics, el raonament i la lògica. -Ser capaç d'arribar a resoldre futures dificultats i trobar solucions de forma individual i amb equip. -Desenvolupar el pensament crític envers l'ús de la tecnologia. -Introduir a les nenes en el món de les STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtica) Objectius Específics -Treballar a través de la robòtica conceptes curriculars com la mecànica, la física, i el pensament computacional i la programació. -Desenvolupar les habilitats cognitives i motrius per arribar a muntar un robot. -Fomentar la col·laboració i els entorns participatius. -Millorar l'autoestima i superar la frustració.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

He de dir que per aquest grup tenim dues programacions. Una és de robòtica i aquesta seria “oficial” però dependrà de com ens arribi el grup, la seva motivació i els seus interessos. El que volem és treballar amb la robòtica i el pensament computacional. El taller constarà d'unes dotze sessions on hauran de fer el muntatge del robot, descarregar el programari per poder treballar pensament computacional a través del programa Mbot i per últim hauran de crear un mínim de dos recorreguts on es pugui veure el treball que han fet amb el programa i els fruits directament amb el seu robot. El taller serà tots els dilluns de 10 a 11/ 11:15 del 9 de gener al 27 de març del 2022. El treball en principi és un treball individual al principi, però també hauran de treballar en parelles, i així treballar de forma col·laborativa, aprendre a organitzar el seu treball, treballar en equip, prendre decisions, respectar idees del grup, com també saber resoldre problemes que poden anar sorgint. El treball en parella o equip també ajudarà a joves que puguin tenir una mica més de dificultat per treballar amb la robòtica, ja que són conceptes i eines que tenen la seva dificultat de comprensió. Aquest projecte també vol que la robòtica sigui accessible i democràtica per col·lectius on no és fàcil que arribi aquesta tecnologia. Com també vol motivar, treballar, atansar les TIC a les joves com una possibilitat de futur laboral. Temporalitat Del 9 de gener al 27 de març del 2023 El taller sempre serà els dilluns de 10 a 11 o 11:15 Calendari detallat del projecte Gener 9-Presentació del projecte general i els objectius que volem aconseguir 16-Visualització del material i muntatge amb visualització de vídeo a través del Youtube. 23-Instal·lació del programari Mboot al pc- Programació amb mBlock 30-Programació amb mBlock Febrer 6- Programació amb mBlock 13-Proves d’execució i 1era presentació del primer treball 20-Programació amb mBlock 27-Programació amb mBlock Març 6-Proves d’execució i 2na presentació del segon treball 13-Programació amb mBlock 20-Programació amb mBlock Proves d’execució i 3era presentació del tercer treball 27-Desmuntatge dels robots i recollida de material Material • 8 robots • Software Mbot • Ordinadors • Xarxa Internet • Video-tutorials de Youtube • Tornavisos • Piles AA Tot el material Mboot utilitzat, és propietat de la Xarxa Òmnia, com també els ordinadors. El material de robòtica, és un material cedit justament per aquest trimestre i per aquest projecte. Pressupost El pressupost té un cost de 0€ a part de les despeses generals del projecte Òmnia general.