Formulari d'inscripció - Jornada Òmnia 2023

Inscriu-te aquí a la Jornada Òmnia

 

El 24 de febrer durem a terme la Jornada Òmnia a l'Auditori del campus UPF Poblenou (C/Roc Boronat, 138 08018 Barcelona), podeu veure el programa fent clic aquí.

 

 

Tractament de dades personals


Responsable del tractament: la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials.
Finalitat: la finalitat és promoure l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, afavorint, tant individual com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat. Els usos previstos són obtenir, explotar, gestionar i registrar la informació dels participants, dinamitzadors/dinamitzadores i entitats gestores que fan servir el programa Òmnia. Estudis i informes de gènere, avaluacions i usos estadístics i enviament d'informació..
Legitimació: consentiment de l’interessat. I per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Destinataris: les dades no se cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions que preveu la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Servei de d'Acció Comunitària i Inclusió Social de la Sub-direcció General de Cooperació Social i Voluntariat de la DGACC per correu postal (passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a acciocomunitaria_dgacc@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
Més informació al web https://dretssocials.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/


Drets d’imatge

Es farà difusió del programa Òmnia als espais web i xarxes socials vinculades del programa, de la DGACC, i de les institucions vinculades al programa. El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la DGACC demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surti clarament identificable.