Parlem de lectura fàcil

18/04/2011 | 12:04

La Lectura Fàcil és un format d’informació accessible que adapta el contingut, el llenguatge i la forma del material escrit perquè sigui més fàcil de llegir i d’entendre. Aquest tipus de documents no es dirigeix només a col·lectius específics, sinó que també beneficien a tota la població en general, ja que com més entenedor és un text més fàcilment arribarà el missatge que transmet a les persones.

Només les persones ben informades poden influir en les decisions que afecten les seves vides i les dels seus familiars i controlar-les. Els materials de Lectura Fàcil fan que aquestes informacions arribin a persones que d’altra manera no entendrien els continguts de certs documents.

En aquest espai veurem:

Els continguts i materials d’aquest espai estan inspirats en “Papers d’Acció Social 6. Lectura Fàcil: Fem la informació accessible a tothom” del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, 2009, d’on s’han extret.