La Universitat de Salamanca visita la Xarxa Òmnia

13/05/2011 | 14:05

Dijous i divendres 12 i 13 de maig un grup d'estudiants de Treball Social de la Univesitat de Salamanca han visitat diferents espais del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya per conèixer i aprendre una mica més sobre els projectes Aprendre a Aprendre i Xarxa Òmnia.

Dijous la trobada fou a l'Equipament Cívic de Sant Roc on la Directora General d'Acció Cívica i Comunitària, la senyora Francesca Violant Cervera i Godia, va fer la benvinguda als i les estudiants i els va fer una petita introducció a la feina que s'està realitzant en temes comunitaris.

Després la Lali Fernández Pombo, responsable de l'Equipament Cívic Sant Roc es va encarregar d'explicar als estudiants quina era l'evolució del barri de Sant Roc d'una manera molt gràfica i que posava en relleu la importància de la presència dels programes en aquest territori concret.

Després d'un petit descans, va ser el torn de donar a conèixer els programes i els seus mecanismes als joves estudiants. La presentació de la Xarxa Òmnia a càrrec de la senyora Marta Jové, cap de la Secció d'Avaluació i Coordinació de Plans, va recollir des dels orígens de la creació de la Xarxa fins a les seves línies de treball més actuals, destacant el paper de les tecnologies com a eina i remarcant el caràcter social del programa.

Tot seguit, Josep Antoni Arroyo Corpas, orientador sociolaboral del programa Aprendre a Aprendre del Barri de Sant Roc, va ser l'encarregat d'explicar-nos la seva experiència més pràctica com a orientador dins del programa. Els casos i realitats pràctiques amb que es troba en el seu dia a dia van ser molt il·lustratius per als assistents.

Després de les presentacions, amb la Lali, van  fer un recorregut per l'equipament perquè poguessin veure tot el que es treballa en un espai com aquest.

Divendres  13, els estudiants, dividits en dos grups, van visitar les seus dels punts òmnia de Trinitat Nova i del Casal dels Infants del Raval. Amb aquestes visites, els estudiants constaten el que han sentit a les xerrades del dijous, i que evidencien que cada punt òmnia és un món diferent, molt marcat pel territori i les persones que se'l fan una mica més seu cada vegada que hi acudeixen.