Ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat 2011

03/06/2011 | 12:06
Logotip del Departament de Benestar i Família

El programa té com a objectiu contribuir al desenvolupament de l'autonomia de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, i preveu ajuts per la mobilitat i el transport, així com per l'autonomia personal i la comunicació.

La convocatòria inclou també la contribució econòmica per la compra d'adaptacions tècniques de l'ordinador per a diferents tipus de discapacitat.

Per accedir a l'ajuda, cal complir els punts següents:

  • Acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Haver residit durant 5 anys a Catalunya.

La sol·licitud de l’ajut s’ha de formalitzar mitjançant l'imprès facilitat pel Departament de Benestar Social i Família. 

Més informació:
discapacitat
atenció social