Salutació de la directora general d’Acció Cívica i Comunitària

03/06/2011 | 14:06
Logotip del Departament de Benestar i Família

En el marc del programa “Òmnia”, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família presenta aquesta nova web de la Xarxa Òmnia amb l’objectiu d’apropar a la ciutadania aquest programa de socialització mitjançant les noves tecnologies.

És voluntat d’aquest Departament oferir un programa de màxima qualitat per lluitar contra l’exclusió social, promoure l’autonomia personal, facilitar la integració de les persones amb discapacitat, afavorir la vida activa de les persones grans, donar suport al teixit associatiu, promoure el voluntariat, afavorir l’ocupabilitat i la formació no reglada; en definitiva, potenciar la cohesió social.

Amb aquest salt qualitatiu, pel que fa a la presència del programa a la xarxa, volem continuar complint amb un dels objectius que ens vam marcar en aquest inici de legislatura: treballar amb eficàcia i eficiència al servei de la ciutadania del nostre país. En aquest cas ho fem per mitjà d’aquesta nova plataforma en què es recull informació sobre l’Òmnia, sobre els seus dotze anys d’història com a referent en la socialització mitjançant les noves tecnologies, així com l’actualitat dels punts que utilitzen les TIC dia a dia per millorar la formació, l'ocupabilitat i la inclusió de les persones que més ho necessiten.

A més, el nou lloc web se centra en els eixos d'actuació del programa, destacant les bones pràctiques de diferents punts en els àmbits de l’accessibilitat, la formació, l’ocupabilitat, el treball comunitari i el voluntariat; així com els principals col·lectius que en són destinataris, els quals disposaran d'espais específics amb notícies i activitats pròpies, que s’agrupen en els conceptes següents: gènere, gent gran, immigració, joventut, infància i altres.

Violant Cervera i Godia

Directora general d’Acció Cívica i Comuntària

Juny 2011

web