Abordem les desigualtats socials des de l'acció comunitària i les TIC.

04/11/2022 | 11:11

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) estan en constant evolució i canvi, per un costat proporcionen la possibilitat de millorar el dia a dia de les persones, però alhora existeixen una sèrie de desigualtats socials i bretxes digitals. 

La missió del programa de la Xarxa Òmnia s'ha anat adaptant a les necessitats i dificultats de la societat. Abordem les desigualtats socials des de l’acció comunitària i les TIC. Considerem que som davant un canvi de paradigma social en el qual la rellevància de les TIC i l’impacte que tenen en la vida de les persones i la dimensió de totes les desigualtats socials instiguen en certa manera a transformar la missió del programa Òmnia.

Per la Xarxa Òmnia les TIC no només són un mitjà o eina essencial per a la inclusió social, sinó com un element diferenciador per abordar les desigualtats socials i les bretxes digitals.

La bretxa digital és definida per l'OCDE com “la desigualtat entre individus, llars, negocis i àrees geogràfiques en diferents nivells socioeconòmics respecte a les seves oportunitats d’accedir a les TIC i a l’ús d’Internet en una àmplia varietat d’activitats”. Els tres nivells de la bretxa digital són accés, usabilitat i empoderament i que depenen de factors com l'edat, el gènere, el nivell formatiu, la procedència o el context econòmic.

La bretxa digital per l'accés a la connexió a Internet i els dispositius, hi ha molts projectes que ofereixen dispositius i internet gratuït a les persones, però és necessari garantir el bon funcionament i que sigui un servei accessible i disponible per a tothom. 

La bretxa per l'ús està relacionat amb el tipus de servei que cada persona utilitza des d'Internet, és a dir les habilitats i competències necessàries. En aquest àmbit s'analitzen i es dona visibilitat a les funcions i tasques de les persones amb les TIC, molts cops no es coneix el nivell de competències digitals de certs col·lectius. Per exemple arran de la pandèmia, la necessitat d'aprendre a fer videotrucades o eines per poder comunicar-se amb l'entorn personal o per feina.

La bretxa per l'empoderament és per desenvolupar les habilitats digitals per treure profit de les TIC i dels seus beneficis socials i culturals cap a les persones que es deriven de l'accés i de l'ús.

En un inici el concepte de bretxa digital es referia únicament a eines i recursos, però també hi ha altres factors tan socials com pel que fa a competències digitals, la formació i coneixements per fer ús de les TIC. 

La ciutadania ha de conèixer els seus drets digitals, per aquest motiu existeixen entitats, institucions, polítiques i iniciatives per promoure i protegir els drets digitals. Els drets digitals són els drets humans dins del terreny d'Internet i les tecnologies digitals. El programa Òmnia és un referent en les polítiques d'intervenció comunitària a través de l'acompanyament, la formació i la capacitació de la ciutadania. Establim ponts entre les persones participants i la comunitat per erradicar les bretxes digitals i les desigualtats socials esdevingudes per la transformació i l'evolució constant de les TIC.

Per tant, la Xarxa Òmnia vol incidir en la realitat amb l'objectiu d'assolir la inclusió social i digital, fet que comporta canviar les condicions de vida de les persones per millorar-ne les oportunitats de desenvolupament.