Activa la teva ment al Punt Òmnia de la Seu d'Urgell

Durant els primers mesos del 2018, el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ha dut a terme diferents tallers sobre l’estimulació cognitiva i l’entrenament mental. Aquests tallers s’han pogut fer amb unes eines de treball creades per la mateixa dinamitzadora: requadres i fitxes amb les quals els usuaris i usuàries hi han pogut treballar el càlcul, el llenguatge, la memòria recent i fotogràfica, la memòria històrica, el coneixement de l’entorn...

Les activitats de reforç mental i estimulació de les percepcions cognitives del Punt Òmnia són tallers que tenen moltíssima demanda, i cada dia hi assisteixen més participants que, certament, no només són d’una franja d’edat avançada, sinó de totes les edats. 

En aquest primer trimestre de 2018 la dinamitzadora del Punt, Ester Collado, també ha programat una activitat d’estimulació cognitiva en què els assistents treballen o bé per parelles o bé en grup de màxim tres participants. 

L’activitat és un joc de preguntes i respostes, com el Trivial. L’activitat es du a terme amb un full de càlcul i amb preguntes com les del conegut joc de taula, amb temàtiques com la geografia, la història, l’art, les ciències... La dinàmica és que els usuaris han de respondre a les preguntes, han d’afegir les respostes que ja sàpiguen i que estiguin consensuades i han de fer una cerca a internet per trobar la resposta de les que no sàpiguen. Una activitat eminentment TIC!

La darrera sessió del joc del Punt Òmnia de la Seu d’Urgell va ser un Trivial especial 2017, amb preguntes sobre esdeveniments de l’any anterior. Una vegada acabada la feina, cada resposta té un valor que després es veu reflectit al quadre total de punts. El trivial especial 2017 va tenir molt bona acollida entre els assistents!