Ajuts 2012 del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat

08/03/2012 | 13:03
Logotip de Benestar Social i Família

El programa té com a objectiu contribuir a l'autonomia de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, i preveu ajuts per la mobilitat i el transport, així com per l'autonomia personal i la comunicació.

La convocatòria inclou també la contribució econòmica per la compra d'adaptacions tècniques de l'ordinador per a diferents tipus de discapacitat.

La sol·licitud de l’ajut s’ha de formalitzar mitjançant l'imprès facilitat pel Departament de Benestar Social i Família.

Més informació:

accessibilitat
discapacitat
adaptacions
ajuts