Alfabetització digital crítica

31/08/2018 | 12:08

"Alfabetización digital crítica. Una invitación a reflexionar y actuar" és un títol prou clarificador de les intencions dels seus autors. I és que Ondula, els creadors d'aquest document, es defineixen com a entitat que acosta les noves tecnologies a la gent des del punt de vista de la centralitat de les persones.

El document "Alfabetización digital crítica. Una invitación a reflexionar y actuar" és un autèntic manual per a aquelles persones que vulguin conèixer la història de les eines TIC, les telecomunicacions i el desenvolupament de les noves tecnologies arreu del món des d'un punt de vista diferent, que no incita a la confusió ni promou el consumisme ni les grans corporacions de manera gratuïta.

Amb la intenció de mostrar i analitzar amb profunditat la cultura digital, la guia conté diferents temàtiques que compten amb una part teòrica i explicativa, i amb exercicis pràctics que inciten a la reflexió i a la cerca d'un criteri propi sobre les qüestions tractades. Podeu consultar "Alfabetización digital crítica. Una invitación a reflexionar y actuar" clicant en aquest enllaç.

 

Una guia oberta acosta les persones a la cultura digital des d'un punt de vista crític.