Aplicatiu sobre dades de qualitat de l'aire

09/04/2018 | 09:04

La Generalitat de Catalunya ha creat un mapa virtual de Catalunya amb informació a temps real sobre la qualitat de l'aire

Gràcies a les mesures preses per les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), la web Dades de qualitat de l'aire ofereix una fotografia a temps real de l'aire de Catalunya, tenint en compte la quantitat de gasos com l'ozó (O3), el monòxid de carboni (CO) o el diòxid de nitrògen (NO2), entre d'altres.

Per a calcular la qualitat de l'aire, la Generalitat usa la mesura Índex Català de la Qualitat de l'Aire (ICQA), una indicador que es mostra com a xifra única i que pondera l'aportació dels diferents contaminants mesurats (CO, NO2, SO2, O3 i PM10) a la qualitat global de l'aire.

El mapa mostra els resultats amb tres classificacions: pobra (inferior a 0), regular (de 0 a 49) i bona (igual o superior a 50), representats amb els colors vermell, taronja i verd respectivament. L'aplicatiu també aporta dades de previsió de la qualitat de l'aire representades de manera geogràfica i consultables a diversos dies vista.

 

La Generalitat de Catalunya ha llançat una pàgina web per a recollir informació sobre la composició de l'aire a tot el territori.