Aprovat el Projecte de llei d'accessibilitat del Govern català

25/02/2013 | 11:02
Logotip del Departament de Benestar Social i Família

El passat 29 de gener, va ser aprovat el Projecte de llei d&;accessibilitat amb l&;objectiu de fomentar la inclusió social, l&;autonomia i la igualtat d&;oportunitats, en especial del mig milió de persones amb discapacitat reconeguda registrades a Catalunya.

Aquest projecte de llei pretén simplificar i unificar la normativa ja existent des d&;una perspectiva integral. Més enllà de la supressió de barreres físiques, s&;hi inclouen altres aspectes com ara la superació de l&;escletxa digital.

En aquest sentit, es preveu l&;actualització de la legislació per adequar-la als nous canvis tecnològics que viu la societat catalana, millorant l&;adequació i l’accés a les noves tecnologies en relació amb les persones amb diversitat funcional, tant a l&;esfera pública com a l&;entorn privat.

La redacció del document, impulsat pel Departament de Benestar Social i Família, ha comptat amb la participació de representants de diversos col·lectius de persones amb discapacitat.

Per a més informació, llegiu la notícia publicada al .

accessibilitat
discapacitat
benestar social i família