Arquitectes de futur: taller d'emprenedoria juvenil al Punt Òmnia La Balconada de Manresa

07/04/2016 | 18:04
Imatge del taller.

El Punt Òmnia La Balconada de Manresa, en coordinació amb el Pla de desenvolupament comunitari (PDC) del barri La Balconada de Manresa i el CAE, formació i serveis socioculturals, ha treballat aquest passat 6 d'abril en la posada a punt d'un projecte innovador de formació juvenil: el taller Arquitectes de futur.

 

L'activitat, dissenyada amb els objectius pedagògics de donar recursos i eines als joves per tal que aprenguin a innovar, perquè desenvolupin habilitats per ells mateixos i perquè, alhora, s'endinsin en un procés d'autoconeixement propi, ha estat dinamitzada per Laura Martín, coordinadora de l'Àrea de Joventut del CAE, amb la col·laboració de la dinamitzadora del Punt Òmnia i del dinamitzador del PDC. El taller ha permès als joves assistents estar presents en les diferents fases de desenvolupament d’un projecte emprenedor, des de l’elaboració de la idea fins a la seva realització, amb una bona planificació i una identificació adient dels punts forts i febles.

 

L'activitat Arquitectes de futur del Punt Òmnia La Balconada ha aconseguit reunir sis joves d'entre 16 i 18 anys que han pogut qüestionar-se, des d'un inici, què és l'emprenadoria i qui és un emprenedor. Més enllà dels tòpics que empresonen aquest concepte, l'activitat ha servit per trencar estereotips i ha sentenciat l'emprenadoria com aquella activitat que hom inicia més enllà del seu perfil d'edat o de la intencionalitat empresarial o econòmica amb què es dugui a terme.

 

A partir de la definició d'aquells trets característics comuns entre els emprenedors (persones responsables, amb habilitats socials i comunicatives, amb creativitat i amb capacitat de lideratge i organització), els usuaris del taller han hagut de dissenyar en 2D i 3D un habitatge futurista i innovador en grups de tres persones. D'aquesta manera, els joves han pogut idear edificis amb plaques solars, estructures mòbils i adaptables, aprofitament de recursos naturals i sistemes de reciclatge d'aigües i residus, entre altres recursos. L'activitat ha conclòs amb una presentació oral de cada projecte i la votació final de l'habitatge guanyador. 

El CAE és una entitat sense ànim de lucre declarada d'utilitat pública que treballa per la promoció de l'educació en el lleure i la dinamització sociocultural. 

Taller Arquitectes del futur

 

 

 

taller
joves