Arxiu de les celebracions internacionals i mundials

13/05/2019 | 11:05

Al llarg de tot l'any els organismes internacionals programen moltes commemoracions internacionals sobre fets històrics, drets per a defensar o causes socials de gran importància.

Amb l'objectiu d'evitar perdre la pista d'aquestes celebracions i apropar els dies internacionals a tothom, s'ha fet pública la web DiesInternacionals.cat. Aquest recurs web neix de la voluntat i el treball de múltiples organitzacions i associacions que treballen per a promoure causes socials.

El calendari de la web DiesInternacionals.cat pot ser incorporat al calendari personal dels usuaris, i és de fàcil consulta. Podeu

La web DiesInternacionals.cat recopila totes les commemoracions importants a nivel internacional.

Més informació