Benestar Social i Família proporciona 800 equips informàtics a entitats sense afany de lucre

28/02/2014 | 14:02
imatge del web del Departament de Benestar Social i Família

La iniciativa consisteix en una convocatòria d’ajuts en espècie que proporcionarà equipament informàtic a les entitats per a millorar el seu funcionament i optimitzar l’impacte dels projectes que duen a terme en benefici de la comunitat.

Les entitats que es presentin a la convocatòria podran sol·licitar fins a un màxim de cinc equips que compten cadascun amb torre CPU, pantalla plana, teclat i ratolí. Aquelles que requereixin un nombre més elevat d’ordinadors per al desenvolupament dels seus projectes, en podran sol·licitar més de manera justificada.

El termini per presentar la sol·licitud és el 14 de març. Podeu tenir més informació, així com accés a l'imprés de sol·licitud, a partir del següent enllaç:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=250771&idioma=0&departament=1&canal=2

entitats
ajuts
equipament informàtic