Bioindicadors del canvi climàtic: els ratpenats al parc de Can Vidalet

09/07/2019 | 17:07

AMB ha organitzat una activitat per a conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic: Bioindicadors del canvi climàtic: els ratpenats al parc de Can Vidalet. L'activitat dona a conèixer la importància dels ratpenats en el nostre ecosistema i explica per què algunes espècies es consideren bioindicadores.

L'activitat consta de dues parts: una xerrada informativa amb projecció de fotografies en què s'explica la importància ecològica dels ratpenats i un passeig pel parc de Can Vidalet per localitzar-los..
 

AMB ha organitzat una activitat per a conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic.