Blog: 11defebrero.org

05/02/2020 | 14:02

La pàgina web 11defebrero.org és un recurs bàsic per a trobar informacions sobre el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Cada any, el blog reuneix infomació àmplia sobre la situació actual de la participació de les dones en la ciència, des de jornades i trobades fins a recursos i pàgines d'interès.

El blog és una iniciativa ciutadana formada per diferents entitats que promouen l'equitat de les dones en l'accés als estudis científics i busquen eliminar els estereotips de gènere i difondre la diada a la societat i els mitjans de comunicació.

Podeu consultar la

La web gestiona i centralitza totes les informacions rellevants per a celebrar el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència.

Més informació