Capitals europees en anglès

09/11/2017 | 12:11

European capitals és un nou recurs TIC de Sheppard Software per a infants i joves de fins a 12 anys i per a persones de totes les edats que vugluin aprendre vocabulari anglès.

La pàgina web és un recurs interactiu que ajuda els usuaris a aprendre els noms dels països d'Europa i les seves capitals. A partir d'un mapa i d'una llista de noms de capitals, la web associa tots dos ítems i aporta un àudio de cadascun dels conceptes per a aprendre el so de la parla anglesa.

Amb tot, el recurs també ofereix informació adicional sobre el país i la capital europea: la situació geogràfica, la població que la conforma i la formació de l'alcaldia, entre d'altres.

L'aplicatiu web proporciona vocabulari de geografia en llengua anglesa.

Més informació