CityZn, l'app que potencia la participació digital ciutadana

03/07/2018 | 10:07

Cityzn es una app de participació ciudadana global que pretén ser un canal de comunicació entre ciutadans i entre persones i administracions locals. L'app promou una ciutadania activa amb l'ajuda de les eines TIC i vol contribuir a la digitalización de les ciutats a través d'aquesta plataforma que vols ser punt de trobada i de presa de decisions.

Amb CityZn les persones poden obrir incidències sobre l'estat de les instal·lacions de les ciutats, o sobre iniciatives de construcció, o sobre altres propostes que siguin d'interès per als ciutadans.

L'app compta amb quatre apartats: pressupostos participatius, co-crea la teva ciutat, iniciatives ciutadanes i incidències. L'app està disponibles per a iOS i Android.

La plataforma potencia la participació activa de la ciutadania.

Més informació