Comunitats contra l’Aïllament Social, un programa per lluitar contra la solitud no volguda

26/02/2024 | 14:02
Fotografia d'una dona sola a casa seva - Comunitats contra l'aïllament social

Totes les persones necessitem relacionar-nos amb els altres per viure. En l’actualitat, l’increment de població de més de 65 anys ha augmentat els casos de solitud no volguda i aïllament social. Comunitats contra l’Aïllament Social vol implicar la comunitat per afavorir la inclusió i la participació de les persones, actuant en cada territori des dels equipaments cívics i comunitaris com a espais socialitzadors que afavoreixen la convivència, la interrelació i la cohesió social.

Experimentar solitud no volguda no és quelcom exclusiu d’una franja d’edat. Per aquest motiu, el programa es dirigeix a totes les edats. La falta de companyia, afecte i suport s’agreuja sovint per l’absència de relacions socials de qualitat i pot afectar la salut mental i la resposta immunitària de les persones. És necessari, doncs, crear millors condicions perquè les persones puguin gaudir d’una vida saludable i fer-ho és responsabilitat de tots i totes: estaments públics, entitats, serveis i ciutadania. Per això, el programa, impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, posa el focus en la comunitat.

El paper de la Xarxa Òmnia

 

El programa preveu acompanyar les persones en situació d’aïllament i solitud no volguda cap a processos de socialització i inclusió, a través d’un seguiment individualitzat, social i comunitari. Cada equipament adaptarà aquest procés a les característiques pròpies del seu territori, tenint en compte la diversitat de recursos comunitaris que tingui en el seu àmbit local.

La Xarxa Òmnia és, sense dubte, un dels agents d’organització comunitària del territori imprescindibles i, per tant, formarà part del circuit de detecció i derivació de casos.

Els i les professionals de dinamització de la xarxa podran detectar situacions d’aïllament i solitud no volguda i derivar-los al servei de gestió i dinamització del programa de l’equipament cívic i comunitari de referència. A més, podran fer difusió del programa, tot fent visible i sensibilitzant entorn aquesta problemàtica social i motivant persones i entitats perquè participin com a agents de detecció i derivació. També estaran convidats a participar en les diferents formes d’organització territorial comunitària.

El desplegament del programa

 

El programa Comunitats contra l’Aïllament Social es desplega en 50 territoris arreu del país i pivota sobre l’acció comunitària dels Casals cívics i comunitaris de la Generalitat. Concretament, es desenvolupa a Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Garraf, Alt Penedès, Lleida, Catalunya Central, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Maresme, Barcelonès Nord, Vallès Occidental, Barcelona ciutat i l’Hospitalet de Llobregat.

Des de l’any 2020, s’han desenvolupat quatre proves pilot a diferents Casals Cívics i Comunitaris de Tarragona, Igualada, Reus i Manresa. Està previst que durant la primavera de 2024 es puguin fer accions de presentació del projecte als diferents territoris.

#aïllamentsocial
#gentgran
#sol·litud