Creació de jocs arcade al Punt Òmnia Casal dels Infants del Raval

Els nens i nenes del Punt Òmnia Casal dels Infants del Raval han aconseguit crear els seus propis jocs arcade al taller de Scratch del Punt Òmnia. Els infants han après a programar primer amb Scratch i, posteriorment, fer servir aquest llenguatge de programació per crear ells mateixos jocs multimèdia.

Unes 45 nenes i nens de 8 a 10 anys (majoritàriament nenes) han desenvolupat nocions de pensament computacional bàsiques per programar el joc que han escollit, i han après a programar-lo, a imaginar com ha de ser i, finalment, a executar-lo.

Els infants, provinents del Casal Infantil Drassanes i de la Fundació Social han aconseguit pensar per ells mateixos de manera computacional, i han organitzat i desenvolupat les seves habilitats en programació per cristal·litzar-les en la creació d’un simulador de joc inspirat en l’Air Hockey, d’un joc arcade inspirat en Arkanoid. Més endavant els infants poden programar jocs com Out Run, Space Invaders, Asteroids, Lifeboat..., i altres tipus de modalitat de joc. 

Podeu veure les creacions dels infants en els enllaços següents:

https://scratch.mit.edu/projects/280112413/

https://scratch.mit.edu/projects/280112739/

https://scratch.mit.edu/projects/280113239/

https://scratch.mit.edu/projects/280076395/

 

Els nens i nenes han programat en Scratch jocs multimèdia com l'Scratch AirHockey Raval.

Més informació