Curs d'Scratch

03/07/2018 | 11:07

El Portal XTEC del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha publicat un curs d'Scratch basat en materials modulars dirigits a l’alumnat de Cicle Superior de Primària. Tot i pensar en aquest nivell d’ensenyament, també podrien ser emprats per l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. 

Aquest curs online és una introducció a la programació en Scratch i busca fomentar el pensament computacional i l’assoliment de les competències digitals entre infants i joves. El curs requereix registre i també ve acompanyat d'una guia docent. Més informació en aquest enllaç.

XTEC posa a disposició de docents i educadors aquest mòdul d'aprenentatge de programació.

Més informació