Dia Universal de la Infància

25/11/2011 | 14:11
Imatge d'una papallona a sobre d'unes mans infantils

El 20 de novembre se celebra el Dia Universal de la Infància, una jornada que recorda la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu al llarg de la història i reconeix els seus drets establerts en la Declaració dels drets dels infants (1959) i la Convenció dels drets de l'infant (1989) a l'Assemblea General de les Nacions Unides.

Segons les dades de l'UNICEF, actualment un de cada quatre infants viu en condicions d'extrema pobresa i un de cada dotze mor abans de fer cinc anys. És per això que enguany es vol fer èmfasi en els drets dels infants estrangers en situació irregular, els problemes de salut que afecten a tots els nens i nenes i el seu dret a l'educació.

El proper 29 de novembre, el Palau de la Generalitat acollirà un acte de commemoració del Dia Universal de la Infància, amb la presència de l'Honorable Senyor Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, conseller del Departament de Benestar Social i Família.

entitats
infància
infants