El 'bullying' homofòbic i transfòbic als centres educatius

15/09/2017 | 10:09

La Guia de facilitació del Taller de sensibilització per a la prevenció del Bullying homofòbic i transfòbic als centres educatius és una publicació realitzada per l’Oficina Regional de Educació

per Amèrica Llatina i el Carib i United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (OREALC/ UNESCO Santiago de Xile, 2015).

El document pretén ser una resposta del sector educatiu cap al bullying homofòbic o assetjament homofòbic dins de l’àmbit escolar, i per això recull una sèrie d’estratègies i recursos innovadors per a professionals de l’educació i altres institucions educatives.

La guia de treball plantejada, doncs, incorpora conceptes, activitats, definicions i diverses metodologies de treball per a poder obrar la importància de la diversitat sexual i afectiva amb la finalitat de poder engrandir i enfortir els coneixements i les competències del professorat i l’alumnat quant a aquesta realitat. El document també s'ha creat amb l’objectiu de desenvolupar estratègies integrals i inclusives del col·lectiu LGTBI en àmbits educatius.

Així doncs, considerem enriquidors diversos recursos plantejats en aquest document (no pas la seva totalitat) per a poder introduir, treballar i desenvolupar activitats dins els Punts Òmnia i poder cultivar amb els infants i joves la realitat LGTBI amb un enfocament des dels Drets Humans.

Cal recordar que la utilització i aplicació d'aquest recurs ha d'adaptar-se al perfil de persones usuàries amb què es treballa, ja que la tasca que es du a terme amb infants no és la mateix a que es pot fer amb persones adultes. Recursos educatius recomanats a la Guia de facilitació del Taller de sensibilització per a la prevenció del Bullying homofòbic i transfòbic als centres educatius:

Lliçó 2. L'homofòbia (visió general del concepte)

En aquest apartat es treballa la tolerància i el risc de llibertat amb la finalitat d’afavorir un espai d’aprenentatge, de respecte i de confiança entre iguals i els agents educatius. La metodologia que s’utilitza a les activitats de la lliçó 2 és recomanable, ja que parla sobre l'homofòbia i tots els afectes que comporta entre la joventut i la convivència en centres educatius.

Lliçó 3. El bullying homofòbic, drets humans i educació

Dins de la lliçó 3 hi trobem dues activitats de resolució de casos. És per això que creiem que la metodologia emprada és adient per la conscienciació del fenomen del bullying o assetjament, fet real que vulnera els drets humans de les persones.

Lliçó 5. Paraules més, paraules menys? (La utilització del llenguatge i les expressions)

A la lliçó 5 el document tracta el llenguatge violent i les afirmacions despectives o amb connotacions ofensives, que s’acostuma a donar entre els joves i en la nostra societat. El plantejament d’aquesta activitat promou la construcció de valors i pensaments inclusius, entre els més joves. 

 

Podeu consultar el document en aquest enllaç.

El document - guia recull una sèrie d’estratègies i recursos innovadors per als professionals de l’educació i d'altres institucions educatives.