21/02/2017 | 17:02

Clip que recrea la història d'un gitano romaní, Káló. Un dels diversos recursos audiovisuals que, dirigits per Maria Horvath i subtitulats en anglès, promouen la música i llegendes gitanes perquè aquest col·lectiu dispers no perdi el seu llegat.

https://www.youtube.com/watch?v=M4X-KzydXVY

"Caló", o zincaló, és com es coneix la llengua del col·lectiu gitano a Espanya

Més informació