El Departament de Benestar Social i Família presenta el "Butlletí Finançament" de Xarxanet.org, adreçat a les entitats del tercer sector

04/03/2013 | 08:03
imatge logotip xarxanet.org

El , de periodicitat setmanal, recollirà tota la informació relativa a les convocatòries de les administracions públiques, així com qualsevol altra tipus de convocatòria privada adreçada a les entitats del tercer sector, reunint en un sol espai tota la informació que actualment es troba dispersa i, sovint, poc actualitzada.

Aquest butlletí electrònic, impulsat i finançat pel Departament de Benestar Social i Família en el marc del projecte –la web del sector de l&;associacionisme i el voluntariat de Catalunya–, respon a una demanda del sector, accentuada els darrers anys davant la necessitat de millorar la informació de les diferents vies de finançament dels projectes que impulsen les entitats.

Donat que les fórmules de finançament cada cop són més plurals, és necessària una eina aglutinadora de la informació sobre convocatòries i ajuts.

Amb la posada en marxa d&;aquest servei, es dota al sector d&;una eina útil que ha de permetre augmentar el coneixement dels diferents canals de finançament als quals, en un moment determinat, poden accedir les entitats catalanes per fer possibles els seus projectes.

Després d&;aquest , tots els dimecres es publicarà una nova edició i tothom pot ;hi per tal de rebre a la bústia de correu informació directa, actualitzada i completa sobre convocatòries públiques de subvencions del Govern de la Generalitat, de les altres administracions, beques, premis, convocatòries d&;entitats privades, fundacions o organismes que dediqui recursos a finançar projectes del sector de l&;associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

Benestar Social i Família vol, amb aquesta nova eina, incrementar la transparència i facilitar la identificació de les diverses fórmules per obtenir recursos per part de les entitats, fins i tot d’innovadores, en coherència amb les mesures estratègiques del Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat.

subvencions
premis
butlletí
finançament
entitats del tercer sector
beca