El Govern commemora els 600 anys de l’arribada del poble gitano a Catalunya

11/01/2016 | 08:01
Bandera romaní.

Aquest novembre s'han complert 600 anys de l’arribada del poble gitano a Catalunya, per això el Govern ha acordat commemorar aquesta efemèride amb el programa 600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins un país. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha considerat que la celebració, l’any 2016, del sisè centenari de l’entrada del poble gitano a Catalunya és una oportunitat excepcional per reconèixer i promoure els valors i la contribució de la cultura gitana, com a part de la cultura catalana.


El Departament de Benestar Social i Família, a iniciativa del Consell Assessor del Poble Gitano, impulsarà durant l’any 2016 diverses actuacions que promoguin la cultura gitana com a part de la història i cultura catalanes i facin difusió dels seus valors i de la seva contribució al país al llarg d’aquests 600 anys. El Departament s’encarregarà de l’organització i el finançament de les activitats que s’organitzin en el marc d’aquesta celebració.

Les accions que es duran a terme tindran totes elles un caire cultural, combinant els actes lúdics i festius amb els actes de divulgació cultural (exposicions, jornades, conferències), divulgació pedagògica, recerca històrica i reconeixement institucional, cercant tant el ressò dins la comunitat gitana com vers al conjunt de la societat, i buscant la complicitat dels municipis on hi hagi una alta presència de població gitana i vulguin sumar-se a la commemoració.


El Consell Assessor del Poble Gitano, format, entre d’altres, per representants d’entitats gitanes de Catalunya, es constitueix en comitè organitzador de la commemoració a través del Grup de treball de cultura. La vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar Social i Família nomenaran una persona comissària, que s’encarregarà de fer el seguiment dels acords del comitè organitzador.


El Consell Assessor del Poble Gitano és l’òrgan consultiu i de participació de les persones gitanes i les entitats que treballen amb el poble gitano en totes les qüestions que siguin del seu interès i en el seguiment dels acords presos pel Govern de la Generalitat i que els afectin directament. Entre d’altres, té les funcions d’assessorar els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya; formular recomanacions a l'Administració sobre les matèries relatives a la situació del poble gitano i promoure estudis, iniciatives i actes per a la inserció de la població gitana, la defensa de la seva cultura i per combatre el racisme i la discriminació entre d'altres.

El Govern també ha donat compliment al Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, que té com un dels seus objectius principals promoure la cultura gitana i posar en valor les aportacions d’aquest poble a Catalunya.

poble gitano