El preu dels diners

24/02/2017 | 11:02

Recurs TIC sobre el món de l'economia en què s'explica el sistema financer i d'inversions, i s'aporta informació sobre consum responsable. És una pàgina web desenvolupada per l'organització Fets, que promou el finançament ètic i solidari.

http://elpreudelsdiners.fets.org

Recurs interactiu d'informació sobre economia.