El Punt Òmnia Bon Pastor de Figueres engega la nova web Blog i arpilleres

El Punt Òmnia Bon Pastor de Figueres ha estrenat pàgina web aquest darrer trimestre de 2018. El Punt ha decidit crear una plataforma virtual que reuneixi i concentri tota la informació de les activitats setmanals del Punt Òmnia: Blog i arpilleres. És per això que el Punt Òmnia ha creat Blog i arpilleres una pàgina web amb suport Wordpress que duu el mateix nom del taller d’arpilleres i que explica el programa Òmnia i l’acció comunitària i educativa que duu a terme el Punt a Figueres.

El blog és un projecte en comú en què participen vuit dones d’edats compreses entre els 50-70 anys: les mateixes participants de l’activitat ‘Blog i arpilleres’. Les dones assisteixen setmanalment al taller per crear i confeccionar arpilleres (il•lustracions tèxtils), que parlen de tots aquells temes que les preocupen i les afecten. A les sessions del Punt Òmnia les participants parlen, llegeixen, comparteixen recursos i informacions, i també aprenen a fer servir els ordinadors i altres eines TIC útils per a les seves creacions.

La web Blog i arpilleres també conté explicacions sobre el procés creatiu i participatiu del taller ‘Blog i arpilleres’, una plataforma en la qual tothom pot fer un seguiment de l’evolució de les arpilleres, de l’aprenentatge de les persones que participen en el Punt Òmnia, i també té informació sobre com crear i gestionar un blog. A cada sessió, una de les participants s’encarrega de fer fotografies de l’activitat i de fer les entrades en el blog.

A finals del trimestre, abans de les vacances de Nadal —a finals de desembre—, el Punt Òmnia Bon Pastor de Figueres farà pública una exposició amb totes les arpilleres, a la qual assistiran tots i totes les usuàries així com també familiars, amics, persones i entitats vinculades al Punt Òmnia.

El blog reuneix tota la informació sobre el taller 'Blog i arpilleres' i sobre l'activitat del Punt Òmnia.