El Punt Òmnia Centre Cívic l’Escorxador de la Seu d’Urgell celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

El passat mes de desembre, el Punt Òmnia Centre Cívic l’Escorxador de la Seu d’Urgell, juntament amb els participants del taller Claror, va celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. En aquesta celebració el Punt va organitzar un taller en què es treballava en equip a fi de dialogar, donar idees i pensar sobre les definicions d’alguns mots. Totes les participants hi van col·laborar positivament i d’una manera molt activa.

Per fer aquesta activitat es van distribuir els participants en grups reduïts, a fi de treure més profit de la jornada i treballar de manera més còmoda. En definitiva, es van crear: un primer grup per fer recerca de paraules clau com discapacitat i inclusió, i donar-ne la definició; un segon grup per debatre sobre frases com ara: "Per què mai es compta amb mi?", "Mai se’m pregunta què m’agrada o que no m’agrada, o què em ve de gust..." o "Per què no em deixen escollir?". Amb aquestes frases, es va pensar quins sentiments provocaven, què en pensàvem, com podríem expressar-nos i reivindicar els nostres drets i sentiments, i un tercer grup per fabricar amb cartó uns núvols de pensaments en els quals es van escriure les etiquetes (hashtags) destacades de la diada.

El Punt va organitzar el passat 3 de desembre un taller temàtic.